Snabbspår

En väg in på arbetsmarknaden för dig som har erfarenhet och/eller utbildning från ett land utanför Europa inom ett yrke där det finns ett behov av personal.

Vad

Snabbspår finns inom vissa yrken där det finns ett stort behov av personal, så kallade bristyrken. Din kunskap inom ett av dessa yrken kan kan komma till användning på arbetsmarknaden med hjälp av ett så kallat snabbspår. Validering, praktik, språkträning och/eller kompletterande arbetsmarknadsutbildning kan ingå i snabbspår. Har du en akademisk utbildning är utbildning på universitet en del i snabbspåret.

Snabbspår till exempel:

Det är vi, arbetsgivare och fackliga organisationer som tillsammans kommit överens om vilka yrken som ska omfattas och vilket innehåll som behövs i ett snabbspår. Utbildningen är olika lång beroende på vilket yrke snabbspåret gäller.

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.