Snabbspår

En väg in på arbetsmarknaden för dig som har erfarenhet och/eller utbildning från ett land utanför Europa inom ett yrke där det finns ett behov av personal.

Vad

Snabbspår finns inom vissa yrken där det finns ett stort behov av personal, så kallade bristyrken. Din kunskap inom ett av dessa yrken kan kan komma till användning på arbetsmarknaden med hjälp av ett så kallat snabbspår. Validering, praktik, språkträning och/eller kompletterande arbetsmarknadsutbildning kan ingå i snabbspår. Har du en akademisk utbildning är utbildning på universitet en del i snabbspåret.

Exempel på snabbspår:

  • kock
  • läkare, sjuksköterska, apotekare, farmaceut
  • lärare, förskollärare
  • målare
  • slaktare, styckare, bagare
  • fastighetstekniker, fastighetsskötare, fastighetsvärd
  • distributionselektriker
  • el- och elingenjör
  • socialsekreterare, biståndsbedömare, kurator
  • agronom
  • redovisningsekonom, controller.

Det är vi, arbetsgivare och fackliga organisationer som tillsammans kommit överens om vilka yrken som ska omfattas och vilket innehåll som behövs i ett snabbspår. Utbildningen är olika lång beroende på vilket yrke snabbspåret gäller.

För vem

Snabbspår är för dig som är ny i Sverige och har erfarenhet eller utbildning inom ett yrke där det råder brist på personal. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss. Du måste också uppfylla något av följande:

  • Du deltar i etableringsprogrammet eller har någon gång under de senaste 12 månaderna deltagit i etableringsprogrammet.
  • Du har en pågående etableringsplan eller har avslutat ditt etableringsplan under de senaste 12 månaderna.
  • Du har fått uppehållstillstånd under de senaste 3 åren.
  • Du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.
  • Du som har en relevant utbildning från ett land utanför EU/EES och ännu inte arbetat i Sverige inom yrket kan delta i mån av plats.

Filmer om snabbspår

Film om utbildning till elkraft- och energiingenjör

Film för dig som har en sjuksköterskeutbildning från ett land utanför EU/EES

Film för dig som har högskoleutbildning motsvarande socionom

Film om vägen till svensk lärarlegitimation

ULV-kompassens film visar om du kan ansöka till ULV, utländska lärares vidareutbildning (ulvkompassen.se)

Intensivsvenska för hälso- och sjukvårdsutbildade

Utbildning inför kunskapsprovet inför svensk legitimation. Har du en utländsk examen som läkare, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, fysioterapeut, barnmorska eller tandläkare, är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och vill förbättra dina kunskaper i svenska för att klara kunskapsprovet? Genom utbildningen får du språkliga verktyg i svenska med fokus på patientkontakt, journalskrivande, sjukdomar och åkommor samt skillnaden mellan vårdspråk och allmänspråk.

Du har möjlighet att lämna intresseanmälan till uppdragsutbildningen som är på distans på Lunds universitet mellan den 3 augusti-31 augusti. Utbildningen börjar den 14 november, är 26 veckor lång och omfattar 37,5 högskolepoäng.

Läs mer om utbilningen och länk till anmälan

Så här fungerar det

  • Tillsammans med dig tittar vi först på din tidigare erfarenhet.
  • Vi kan hjälpa dig att översätta betyg och intyg och skicka dem för bedömning till rätt myndighet.
  • Vi bedömer om snabbspår passar dig.
  • Vi hjälper dig att hitta ett snabbspår och aktiviteter som passar dig.
  • Dina kompetenser är formellt erkända och du kompletterar dessa med de delar du saknar.

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.