Snabbspår

En snabbare väg in på arbetsmarknaden för dig som är ny i Sverige och har erfarenhet eller utbildning inom ett yrke där det finns ett stort behov av personal.

Vad

Om du är ny i Sverige och har erfarenhet av eller utbildning i ett yrke där det finns ett stort behov av personal, ett så kallat bristyrke, kan du ha möjlighet att ta en snabbare väg in på arbetsmarknaden. Med en kombination av bland annat validering, praktik, språkträning och skräddarsydd kompletterande utbildning kan du snabbare hitta ett jobb där din tidigare utbildning och erfarenhet kommer till användning.

Snabbspår omfattar ca 40 bristyrken, som till exempel:

 • installations- och serviceelektriker
 • kock
 • lastbilsförare
 • läkare, sjuksköterska, tandläkare, apotekare, farmaceut
 • lärare, förskollärare
 • målare
 • slaktare, styckare, bagare
 • fastighetstekniker, fastighetsskötare, fastighetsvärd
 • byggingenjör, arkitekt
 • distributionselektriker, ingenjör
 • samhällsvetare, inklusive ekonom, jurist
 • socialsekreterare, biståndsbedömare, kurator
 • djursjukskötare
 • maskinsnickare och maskinoperatör, montör, tapetserare, möbelsnickare.

Det är vi, arbetsgivare och fackliga organisationer som tillsammans kommit överens om vilka yrken som ska omfattas och vilket innehåll som behövs i ett snabbspår. Utbildningen är olika lång beroende på vilket yrke snabbspåret avser och vilka kompletteringar du behöver göra.

För vem

Snabbspår är för dig som är nyanländ och har erfarenhet av eller utbildning inom ett yrke där det är brist på personal. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss. Du behöver också uppfylla något av följande:

 • Du deltar i etableringsprogrammet, eller har någon gång de senaste 12 månaderna deltagit i etableringsprogrammet.
 • Du har en pågående etableringsplan eller har avslutat din etableringsplan under de senaste 12 månaderna.
 • Du har beviljats uppehållstillstånd under de senaste 3 åren.

Så här fungerar det

 • Tillsammans med dig gör vi först en kartläggning av dina tidigare erfarenheter.
 • Vi kan hjälpa dig översätta betyg och intyg och skicka dem för bedömning till rätt myndighet.
 • Vi bedömer om snabbspår är lämpligt för dig.
 • Vi hjälper dig att hitta ett snabbspår och aktiviteter som passar dig.
 • Dina kompetenser blir formellt erkända och du kompletterar med de delar du saknar.

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.