Dina rättigheter och skyldigheter

När du söker arbete kan du få hjälp och stöd av oss beroende på vad du behöver. Under tiden du är inskriven på Arbetsförmedlingen ska du aktivt söka jobb. Du behöver också följa den planering som vi kommer överens om.

Det här kan vi göra för dig

 • Råd, tips och digitala tjänster på webbplatsen som kan vara en hjälp på vägen till jobb eller studier.
 • Personligt stöd av en arbetsförmedlare via telefon, chatt eller ett bokat möte. Till exempel kan du få hjälp med planering, gå igenom din kompetens och hur arbetsmarknaden ser ut. Råd om hur du väljer yrke och hittar jobb.
 • Extra stöd som till exempel yrkesutbildningar, validering, praktik, yrkes- och studieförberedande kurser.
 • Möjlighet att ta steget in eller tillbaka till arbetslivet, samtidigt som arbetsgivaren får bidrag till din lön.
 • Intensivt och anpassat stöd av en handledare från någon av våra leverantörer.
 • Ersättning från a-kassa eller Försäkringskassan, om du uppfyller villkoren.

Det här behöver du göra

 • Planera ditt arbetssökande tillsammans med oss.
 • Lämna en korrekt aktivitetsrapport i tid varje månad.
 • Kunna redovisa jobben som du har sökt.
 • Besöka eller kontakta oss när vi har kommit överens om det.
 • Söka jobb aktivt och söka jobb som vi anvisar.
 • Tacka ja till lämpligt jobb och arbetsmarknadspolitiskt program/extra stöd.
 • Om du deltar i ett program och får aktivitetsstöd, etableringsersättning eller utvecklingsersättning och inte kan delta i planerade aktiviteter måste du anmäla frånvaro.
 • Lämna in korrekta uppgifter till a-kassan eller Försäkringskassan.

Vad händer om du inte gör det du ska?

Om du inte gör det du behöver göra riskerar du att få en varning eller förlora din ersättning från a-kassan eller Försäkringskassan.

Om du inte söker jobb, medvetet förlänger din arbetslöshet eller orsakar arbetslöshet flera gånger förlorar du fler ersättningsdagar för varje gång. Händer det tillräckligt många gånger riskerar du att helt förlora din ersättning.

Varning eller förlorad a-kassa

Varning eller förlorad ersättning från Försäkringskassan