Varselstatistik

Sidan uppdaterad 2021-11-11

Här hittar du aktuell statistik över varsel om uppsägning.

Från den 5 juli publiceras Arbetsförmedlingens veckostatistik över varsel endast som totalsiffra på riksnivå och inte längre i Excel-format. Antalet varslade har minskat successivt sedan veckopubliceringen inleddes i mars 2020 och är nu så pass få att en nedbrytning på län och bransch är förenat med risk för att enskilda arbetsgivare kan identifieras.

Det totala antalet personer som varslats om uppsägning under innevarande månad kommer från och med den 5 juli att publiceras i pressmeddelanden. Den veckovisa redovisningen av varselstatistik i Excel upphör därmed.

Om du har frågor om statistiken, kontakta statistik@arbetsformedlingen.se

1 306 personer

varslades under december 2021.

Antal varsel och berörda personer 2021

I excelfilerna nedan hittar du information om antal varsel och berörda personer per månad under 2021.

I riket

Januari - December 2021 Excel, 241 kB. (Excel, 241 kB)

Per län

Januari - December 2021 Excel, 43 kB. (Excel, 43 kB)

Tillfällig statistik per län och bransch

Januari - December 2021 Excel, 99 kB. (Excel, 99 kB)

Tidigare statistik

Varselstatistik 1992-2021 indelat per näringsgren (riket) år, näringsgren (riket) månad och berörda personer per län.

Tidigare statistik

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Statistiken skickas även som pressmeddelanden.

Söker du specifik statistik?

I vårt sökverktyg kan du sortera statistik på specifika områden, tidsperioder, åldersgrupper med mera.

Sök vecko- och månadsstatistik