Statistik om insatser och program

Många av de som är inskrivna hos oss får stöd eller går en utbildning på sin väg till arbete. Här hittar du information om deltagande i våra program och insatser.

Hur många får stöd?

Vägen från arbetslöshet till arbete kan för vissa arbetslösa vara lång. I många fall krävs en kombination av flera olika insatser.

50 %

av de inskrivna i september var deltagande i program, en utbildning eller fick annat stöd av Arbetsförmedlingen.

Arbetssökande i program

Sökverktyget för månadsstatistik innehåller statistik om lediga jobb och arbetssökande, och består av flikarna Arbetsmarknadsdata, Arbetssökande antal/andel, Kultur och Utskriftsrapporter. Du väljer flik genom att klicka på den.

Sök vecko- och månadsstatistik

Kompletterande statistik

Viss data finns inte i sökverktyget för månadsstatistik. Vi har därför kompletterat med excel-dokument.

Deltagare i etableringsprogrammet

När nyanlända får uppehållstillstånd i Sverige ska de snabbt komma i sysselsättning. För detta finns etableringsprogrammet för nyanlända.

Etableringsuppdraget består av etableringslagstiftningen (2010:197) som upphörde den 31 december 2017 samt etableringsprogrammet enligt det nya regelverk för de nyanländas etablering som gäller från den 1 januari 2018.

Etablering månadsstatistik september 2021 (excel, 7 MB)

Deltagare i pågående program och insatser

Eftersom en person kan delta i fler än ett program/insatser samtidigt kan redovisningen av pågående deltagarperioder inte summeras för att få en bild över antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Pågående deltagarperioder september 2021 (excel, 5 MB)

Antal deltagare per leverantör

Som ett komplement till Arbetsförmedlingens ordinarie månadsstatistik publicerar vi en redovisning av antal deltagare hos våra leverantörer inom:

Arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning september 2021   (excel, 1 MB)

Introduktion till arbete september 2021 (excel, 182 kB)

Introduktion till arbete (excel, 52 kB) (2016-2018)

Stöd och matchning september 2021 (excel, 2 MB)

Från och med publicering av septemberstatistiken är variabeln kommun borttagen. Orsaken är att antalet deltagare i Stöd och Matchning minskar och därmed ökar risken för att enskilda individer röjs i statistiken.

Kundval rusta och matcha september 2021 (excel, 75 kB)

Söker du specifik statistik?

I vårt sökverktyg kan du sortera statistik på specifika områden, tidsperioder, åldersgrupper med mera.

Sök vecko- och månadsstatistik