یادگیری زبان سوئدی را شروع کنید

برای اینکه شما در اسرع وقت شروع به کار و مشارکت در جامعه سوئد بکنید، مهم است که زبان سوئدی را یاد بگیرید.

زبان کلیدی برای وارد شدن در جامعه است

یادگیری زبان سوئدی را هر چه سریعتر آغاز کنید. این برا اینکه بتوانید خود را در جامعه سوئد مستقر کنید، مهم است. به خاطر داشته باشید که اگر درس خواندن را با سایر فعالیت ها ترکیب می کنید، اغلب زبان را بهتر می آموزید . برای همه مشاغل دانستن زبان سوئدی به طور کامل از همان ابتدا الزامی نیست، بلکه شما فرصت خواهید داشت تا در حین کار زبان یاد بگیرید.

زبان سوئدی را به صورت خودآموز یاد بگیرید

شما می توانید زبان سوئدی خود را با استفاده از خدمات رایگان مختلف آنلاین تمرین کنید . در وب سایت اطلاعات سوئد شما پیشنهاداتی در مورد برنامه ها، فیلم ها، واژه نامه ها و موارد دیگر پیدا خواهید کرد

راهنمایی در مورد شروع یادگیری زبان سوئدی در وب سایت اطلاعات سوئد

Tips på hur du kan börja lära dig svenska på Information Sveriges webbplats (informationsverige.se)

زبان سوئدی برای مهاجران، sfi

سوئدی برای مهاجران، sfi ، آموزش زبان برای کسانی است که بیش از 16 سال دارند و دانش پایه ای در سوئد ندارند . شما یاد می گیرید که به زبان سوئدی صحبت کنید، بخوانید و بنویسید و استفاده از زبان سوئدی را برای استفاده زندگی روزمره و کار تمرین کنید . این آموزش زبان همچنین به شما اطلاعاتی، در مورد اینکه جامعه سوئدی چگونه کار می کند، می دهد. این آموزش توسط شهرداری شما سازماندهی می شود و در سطوح مختلفی ارائه می شود تا برای همه مناسب باشد. شما نیازی ندارید برای شرکت در این آموزش هزینه ای پرداخت کنید شما از طریق شهرداری (کمون) خود برای sfi درخواست می دهید.

در وب سایت اطلاعات سوئد در مورد شهرداری خود اطلاعات پیدا کنید

Hitta information om din kommun på Information Sveriges webbplats (informationsverige.se)

زبان سوئدی را با دیگران تمرین کنید

تعدادی زیادی از خدمات رایگان برای یادگیری زبان سوئدی برای تمرین کردن با دوستان بسیار مناسب هستند. تمرین زبان سوئدی با یکدیگر هم خوشایندتر و هم کارآمدتر است.

یک راه خوب برای یادگیری زبان سوئدی این است که با افرادی که سوئدی می دانند، صحبت کنید. شهرداری ها و سازمان های مختلف، برای مثال، کافه های زبان ترتیب می دهند که در آنجا شما فرصتی برای تمرین زبان سوئدی خود داشته باشید. شما همچنین می توانید کمک بگیرید برای برقراری تماس با یک فرد سوئدی که دوست زبان یا راهنمای پناهندگی شما می شود. در وب سایت اطلاعات سوئد شما راهنمایی ها و لینک های بیشتری پیدا خواهید کرد.

Träna svenska med andra, tips på Information Sveriges webbplats (informationsverige.se)

زبان تخصصی (Yrkessvenska)

زبان تخصصی نوعی آموزش زبان سوئدی است که منطبق با رشته ها و حرفه های گوناگون است. این بدان معنی است که شما آن زبان سوئدی را که برای کار کردن در یک رشته خاص نیاز دارید، یاد خواهید گرفت. این آموزش تدارکی است برای کسب آمادگی پیش از شروع آموزش یک حرفه، کارآموزی و یا یک کار. شما باید به عنوان جوینده کار در اداره کاریابی ثبت شده باشید تا امکان این را داشته باشید که در این نوع آموزش زبان شرکت کنید.

یادگیری زبان سوئدی

در وب سایت اطلاعات سوئد شما ابزارها و وسایل کمکی مختلفی را برای تمرین زبان سوئدی، شخصی یا با دیگران، پیدا می کنید.

Hjälpmedel för att lära dig svenska på Information Sveriges webbplats (informationsverige.se)