Om du inte är nöjd med ett beslut från Arbetsförmedlingen

När du inte är nöjd med ett beslut som du har fått från Arbetsförmedlingen kan du begära omprövning av beslutet. Om du väntat mer än sex månader på ett beslut kan du begära snabbare besked.

Så här begär du omprövning av ett beslut

Välj rätt blankett, fyll i de efterfrågade uppgifterna och skicka blanketten till Arbetsförmedlingen.

Begär omprövning av ett beslut från enheten Ersättningsprövning

Blankett för att begära omprövning av ett beslut om varning eller avstängning från rätt till ersättning när du deltar i ett program.

Begär omprövning av ett beslut från ett arbetsförmedlingskontor eller Personligt distansmöte

Blankett för att begära omprövning av ett beslut som fattats av ett lokalt kontor eller av Personligt distansmöte.

Begär omprövning av ett beslut från enheten Uppföljning och kontroll

Blankett när du som arbetsgivare vill begära omprövning av ett beslut om återkrav eller nekad utbetalning av stöd.

Har du väntat på ett beslut i mer än sex månader?

Om du har väntat i mer än sex månader på ett beslut i ett ärende som du själv har inlett har du rätt att skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet.

Om du väntat på ett beslut i mer än sex månader