Blanketter och intyg

Vanliga blanketter och intyg för dig som är arbetslös.

När du söker ersättning från a-kassa

Vid nyanmälan, ändringsanmälan och årsanmälan:

Anmälan om arbetslöshet till din a-kassa

Var du anställd innan du blev arbetslös? Då ska din före detta arbetsgivare fylla i ett arbetsgivarintyg och skicka till din a-kassa:

Arbetsgivarintyg

Var du egen företagare innan du blev arbetslös? Då ska du fylla i arbetsintyg för företagare och skicka till din a-kassa:

Arbetsintyg för företagare

Har du uppfyllt ett arbetsvillkor och samtidigt fått aktivitetsstöd? Då ska du använda den här blanketten och skicka till din a-kassa:

Begäran hos a-kassan om intygande av arbetsvillkor

Du som är arbetslös kan ta med dig din svenska arbetslöshetsersättning för att söka arbete i ett annat land i EU, EES eller Schweiz. Du behöver då ett Intyg U2 från IAF:

Intyg för att söka jobb i EU

När du är aktuell för ett nystartsjobb

När en arbetsgivare vill anställa dig med nystartsjobb behöver du fylla i den här blanketten och lämna till oss:

Blankett för sammanställning över intyg

Blanketter för nystartsjobb som arbetsgivaren fyller i:

Ansökan om nystartsjobb (via formulär)

Ansökan om nystartsjobb (via bank-id)

Förlängningsansökan (via formulär)

Förlängningsansökan (via bank-id)

Meddelande om förändring för anställning med nystartsjobb

Ansökan om ersättning när du deltar i stöd eller program

När du deltar i något av våra stöd eller program kan du få aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Du ansöker om ersättningen varje månad hos Försäkringskassan:

Blanketter hos Försäkringskassan

Om du inte är nöjd med ett beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut vi har fattat kan du begära att vi omprövar beslutet:

Så här gör du

Har du fått en varning eller beslut om minskad ersättning av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning? Innan vi fattar ett slutgiltigt beslut har du möjlighet att lämna synpunkter:

Svar på kommunicering inför beslut om varning eller sanktion