Blanketter och intyg

Vanliga blanketter och intyg för dig som är arbetslös.

När du söker ersättning från a-kassa

Vid nyanmälan, ändringsanmälan och årsanmälan:

Anmälan om arbetslöshet till din a-kassa

Var du anställd innan du blev arbetslös? Då ska din före detta arbetsgivare fylla i ett arbetsgivarintyg och skicka till din a-kassa:

Arbetsgivarintyg

Var du egen företagare innan du blev arbetslös? Då ska du fylla i arbetsintyg för företagare och skicka till din a-kassa:

Arbetsintyg för företagare

Har du uppfyllt ett arbetsvillkor och samtidigt fått aktivitetsstöd? Då ska du använda den här blanketten och skicka till din a-kassa:

Begäran hos a-kassan om intygande av arbetsvillkor

Du som är arbetslös kan ta med dig din svenska arbetslöshetsersättning för att söka arbete i ett annat land i EU, EES eller Schweiz. Du behöver då ett Intyg U2 från IAF:

Intyg för att söka jobb i EU

När du inte kan rapportera aktiviteter på webben

Varje månad ska du lämna in en aktivitetsrapport där du ska rapportera för förra månadens aktiviteter. Du ska lämna in din aktivitetsrapport tidigast den 1:a och senast den 14:e varje månad. Det är enklast att rapportera dina aktiviteter på vår webbplats eller appen Mina sidor. För att kunna göra det måste du logga in med e-legitimation (till exempel mobilt bank-id).

Har du inte någon e-legitimation kan du ladda ner och skriva ut blanketten Aktivitetsrapport. Lämna in blanketten på närmaste arbetsförmedlingskontor eller skicka in den till kontoret per post. Du får inte skicka in blanketten via mejl.

Aktivitetsrapport

När du är aktuell för ett nystartsjobb

När en arbetsgivare vill anställa dig med nystartsjobb behöver du fylla i den här blanketten och lämna till oss:

Blankett för sammanställning över intyg

Blanketter för nystartsjobb som arbetsgivaren fyller i:

Ansökan om nystartsjobb (via formulär)

Ansökan om nystartsjobb (via bank-id)

Förlängningsansökan (via formulär)

Förlängningsansökan (via bank-id)

Meddelande om förändring för anställning med nystartsjobb

Ansökan om ersättning när du deltar i stöd eller program

När du deltar i något av våra stöd eller program kan du få aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Du ansöker om ersättningen varje månad hos Försäkringskassan:

Blanketter hos Försäkringskassan

Om du inte är nöjd med ett beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut vi har fattat kan du begära att vi omprövar beslutet:

Så här gör du

Har du fått en varning eller beslut om minskad ersättning av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning? Innan vi fattar ett slutgiltigt beslut har du möjlighet att lämna synpunkter:

Svar på kommunicering inför beslut om varning eller sanktion