Att utbilda personal blev nyckeln till framgångsrik rekrytering

Publicerad: 2023-04-19

Trots tuffa tider behöver många företag hitta personal med rätt kompetens – och det är svårt. Genom att ha en långsiktig strategi för sin bemanning med intern- och lärlingsutbildningar har stålföretaget Åkers Sweden lyckats säkra rekryteringsbehoven framåt. Vill ni också ta in kandidater som ni utbildar hos er har Arbetsförmedlingen många olika stöd som kan vara till nytta för er.

Jörgen Hedström är vd på Åkers Sweden.

Det sörmländska industriföretaget Åkers Sweden har tillverkat gjutna valsar sedan början av 1800-talet. Idag har de omkring 200 anställda och är i likhet med många andra företag i stort behov av kompetens.
Utbildning och tron på vad individen kan åstadkomma helt avgörande för företagens framtid, menar företagets vd Jörgen Hedström.

– Om man tror att industri och teknik handlar om bara det och inte om människan, då behöver man tänka till. Om man jobbar seriöst med sin strategi för ett antal år framåt kommer man att se att kompetens är otroligt utmanande framåt, säger han.

Intensivt strategiarbete

Att knäcka koden för att hitta rätt kompetens och arbetskraft har de senaste åren varit Åkers Swedens prioritering i ett intensivt strategiarbete. Där har de lyckats att vända år av förlust till vinst. Och nyckeln till framgång finns i egenskaperna hos dem de anställer och satsar på att utbilda, menar Jörgen Hedström.

– Åtagande, drivkraft och attityd, att vilja vara på jobbet, sträcka upp handen och säga att man vill vara med och driva framåt gäller hos oss. Vi har en maskinpark och processer där vi behöver personer som inte har jättehög utbildning från universitet men också väldigt högt utbildade personer.

Rätt väg att gå nu

Arbetsförmedlingens rekryteringsexpert Ellinor Wassberg tror att Åkers strategi kan vara rätt väg att gå för många arbetsgivare under lågkonjunkturen. Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig med stöd, utbildning, praktik och subventionerade anställningar.

Ellinor Wassberg, rekryteringsexpert på Arbetsförmedlingen

– Det är kanske nu det passar bäst att använda sig av Arbetsförmedlingens stöd och tjänster. För om orderingången inte är lika hög finns det lite mer tid över för chefer och kollegor att lära upp någon utan att det påverkar produktionen så mycket, säger hon.

Satsar på utbildning

Företaget har en spridd flora av roller de behöver tillsätta. Insikten att det inte går att rekrytera personal som direkt kan gå rakt in i produktionen har lett till att Åkers Sweden behöver satsa på både intern och extern utbildning av personal.

– Vi både utbildar internt och skickar våra medarbetare på externa utbildningar och jobbar och samarbetar med externa aktörer, säger Jörgen Hedström.

Olika stöd från Arbetsförmedlingen

Nystartsjobb

Nystartsjobb är en skattesubvention du får när du anställer en person som varit från arbetslivet en längre tid eller är nyanländ i Sverige.

Introduktionsjobb

Introduktionsjobb ger dig ekonomisk ersättning och stöd när du anställer en person som har varit borta länge från arbetslivet, är ung, eller är nyanländ i Sverige.

Arbetspraktik

Arbetspraktik innebär att en person under en tid får prova arbetsuppgifter på en riktig arbetsplats under handledning. Praktiken är till för att arbetssökande ska få praktiska erfarenheter av ett arbete och stärka sina möjligheter att få en anställning.

Arbetsträning

Arbetsträning innebär att en arbetssökande under en tid får vara på din arbetsplats och delta i verksamheten. Personen ska få möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan några krav på produktivitet.

Intensiv praktik

Intensiv praktik innebär att en nyanländ arbetssökande får prova att arbeta i din verksamhet, få yrkespraktik, stärka sin yrkeskompetens och få arbetslivserfarenhet.