Periodisk rapport och slutredovisning skickas in via Informativ rapport i KA-webb

Publicerad: 2024-05-08

Arbetsförmedlingens föreskrifter (AFFS 2023:1) om uppgiftsskyldighet för leverantörer trädde i kraft 1 april 2023. I föreskrifterna framgår vilka uppgifter en leverantör är skyldig att lämna till Arbetsförmedlingen samt när och hur det ska ske.

Föreskrifterna innebär bland annat att leverantörer som använder KA-webb ska skicka periodisk rapport och slutredovisning som pdf-filer genom "informativ rapport". Du hittar mallarna under rubriken Relaterad information.

Kortare än 40 arbetsdagar

Leverantör av förberedande insats, kortare än 40 arbetsdagar behöver endast lämna de efterfrågade uppgifterna i slutredovisningen. Det gäller exempelvis de förberedande insatserna karriärvägledning, utbildning inför start av näringsverksamhet, förberedande utbildning inför arbetsmarknadsutbildningar, samt programmet validering. Insatsen arbetsmarknadsutbildning omfattas inte.