Korrekt avvikelserapport vid frånvaro underlättar handläggning

Publicerad: 2024-04-17

Avvikelserapport ska göras vid frånvaro vid en eller flera aktiviteter.

Rätt från början underlättar

Om du som leverantörer gör rätt från början underlättar det Arbetsförmedlingens handläggning då det visat sig vara svårt att komma i kontakt med leverantörer för komplettering när vi fått in otydlig information.

Minst 15 minuter

En avvikelserapport ska skickas om deltagaren varit borta från något bokat eller schemalagt möte, kontakt eller annan aktivitet. Det kan också handla om att deltagaren har kommit sent eller gått tidigare, förutsatt att det rör sig om mer än 15 minuters frånvaro. Det är viktigt att du som leverantör anger vilken aktivitet deltagaren varit frånvarande från, mellan vilka tider hen skulle ha närvarat vid aktiviteten (förväntad närvaro) samt mellan vilka tider hen varit frånvarande från aktiviteten (frånvarodetaljer).

Skicka rapporten när aktiviteten är avslutad

Till exempel, om deltagaren är frånvarande från ett möte som skulle ha pågått i en timme, anger ni alltså att förväntad närvaro för mötet var en timme, även om deltagaren är schemalagd 8–17 den dagen. Avvakta med att skicka avvikelserapporten tills aktiviteten är avslutad så att ni får en samlad bild av frånvaron.