Uppföljning av leverantörer visar bättre avtalsefterlevnad

Publicerad: 2024-04-22

Arbetsförmedlingens leverantörsuppföljning visar en förbättring av avtalsefterlevnaden, både vad gäller lokalernas tillgänglighet och utrustning samt öppettider.

Gynna en sund leverantörsmarknad

Syftet med Arbetsförmedlingens utökade och proaktiva leverantörsuppföljning är att försvåra för oseriösa leverantörer att ta sig in på marknaden och gynna en sund leverantörsmarknad med konkurrens på lika villkor.

Trettiotal riskbedömningar per månad

För att upptäcka företeelser som kan tyda på avvikelse från avtal i ett tidigt skede utvecklar Arbetsförmedlingens leverantörsuppföljning arbetet med digitala kontroller och analyser. Varje månad genomför vi ett trettiotal riskbedömningar av olika leverantörer. Under 2024 kommer samtliga leverantörer att ha kontrollerats minst en gång.

Fördjupade kontroller

Leverantörsuppföljningen identifierar löpande avvikelser som föranleder fördjupade kontroller av leverantörer och avtal. Just nu pågår fördjupade kontroller inom rusta och matcha 2, steg till arbete och arbetsmarknadsutbildning. I första hand granskas personaltäthet, personalkompetens, utrustning, hur undervisningen bedrivs samt kvalitetsledningssystem.