Ny händelseöversikt för rapporter på mina sidor för fristående aktörer

Publicerad: 2024-02-16

Nu kan du som leverantör inom samtliga tjänster få en bättre överblick över status på inskickade rapporter. Tillgång till och innehållet i händelseöversikten baseras på behörigheter.

Flera filtreringsmöjligheter

Händelseöversikten ger dig som leverantör en bättre översikt för status på samtliga rapporter som skickats in för deltagare. Via flertalet filtreringsmöjligheter går det till exempel att få fram status för rapporter på specifika utförande verksamheter. Mer information finns i användarstöden för respektive tjänst samt i användarstödet för behörighet och administration. Händelseöversikten kommer stegvis att vidareutvecklas för att skapa än bättre överblick för dig som leverantör.

Nytt på mina sidor för rusta och matcha 2

Du som leverantör inom rusta och matcha 2 har nu möjlighet att se historik för deltagares ändrade deltagandegrad. Har en deltagare fått ändrad deltagandegrad efter den 17 januari, kan du enkelt följa ändringarna i visa händelser som du finner bredvid deltagarens namn i deltagarlistan.

Arbetsförmedlingen har nu även genomfört åtgärder i systemstöden som öppnar upp möjligheten för deltagare att kunna byta tillbaka till en tidigare leverantör.

Användarstöden för samtliga tjänster har uppdaterats.