Uppdaterade mallar för KA-webb

Publicerad: 2024-06-20

Nu finns uppdaterade mallar för periodisk rapport och slutredovisning i KA-webb.

Använd de nya mallarna

I de tidigare mallarna identifierades ett problem som nu är åtgärdat. Vi ber er därför använda de nya mallarna som finns på sidan System- och användarstöd.

Problemet som upptäcktes innebar att vissa PDF-filer som var ifyllda och sparade inte alltid visade korrekt information när de öppnades av Arbetsförmedlingen, vissa fält var tomma.

Vi kontaktar dig om det behövs

Leverantörer som skickat in rapporter i de gamla mallarna behöver inte skicka in rapporterna igen. Om Arbetsförmedlingen ser att information saknas kommer leverantören att kontaktas.


Relaterad information

System– och användarstöd