Viktigt ge stöd när jobbsökandet ska breddas

Publicerad: 2024-05-29

Du som leverantör av matchningstjänster har en viktig roll att stötta arbetssökande att söka lämpliga jobb och se att de behöver bredda sitt arbetssökande geografiskt och yrkesmässigt.

Förtydligande om lämpligt jobb och sökområde

Den 1 juni börjar nya förskrifter från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, om lämpligt arbete att gälla. Där förtydligas att ett jobb ska vara realistiskt i relation till den arbetssökandes utbildning, erfarenhet och övriga kvalifikationer för att anses vara lämpligt. Kraven på den arbetssökande att bredda sitt geografiska och yrkesmässiga sökområde förtydligas också.

Utökade kontroller

Som en följd av de nya föreskrifterna kommer Arbetsförmedlingen att utöka sin kontroll av om jobben i aktivitetsrapporterna är lämpliga och om den arbetssökande har breddat sitt geografiska och yrkesmässiga sökområde.

Ny typ av bedömning

Arbetsförmedlarna kommer också att göra en ny typ av bedömning när den arbetssökande skriver in sig på Arbetsförmedlingen och i uppföljningssamtalen. Den nya bedömningen innebär att arbetsförmedlaren kommer att bedöma den arbetssökandes möjligheter att få ett jobb inom sitt dagpendlingsavstånd och yrkesområde.

Bedömningen dokumenteras

Om möjligheterna bedöms som goda får den arbetssökande begränsa sitt sökområde under en kortare tid, annars ska hen bredda sitt sökområde geografiskt och yrkesmässigt. Bedömningen kommer att dokumenteras i den arbetssökandes handlingsplan. Du som leverantör har en viktig roll i att stötta dina deltagare utifrån de krav och skyldigheter som framgår av handlingsplanen.