Så utbildar du dig till yrkesförare

Publicerad: 2022-02-24

Hallå där Jakob Ejeson, ansvarig för arbetsmarknadsutbildningar inom transportbranschen på Arbetsförmedlingen, som har goda nyheter att berätta när det gäller utbildningen till yrkesförare för buss och lastbil.

Kvinnlig lastbilsförare bakom ratten i sin förarhytt.

Vad är status på yrkesförarutbildningen nu?

– Utbildningen har tyvärr pausats under en period på grund av att upphandlingen överklagades. Men nu startar utbildningen till bussförare den 1 mars och utbildningen till lastbilsförare den 1 april. Utbildningarna finns över hela landet fördelat på 28 orter. De flesta utbildningsanordnare på dessa orter kommer att erbjuda både buss- och lastbilsförarutbildning.

Vad krävs för att bli antagen?

– Du ska ha svenskt körkort behörighet B för manuell växellåda, och ha fyllt 21 år. Vidare ska du ha motivation och intresse för att jobba inom området, samt tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna klara de teoretiska proven kopplat till utbildningen. Våra leverantörer anser att du har goda möjligheter att klara utbildningen rent språkmässigt om du exempelvis har tagit ditt svenska körkort på svenska.

Läs mer om bussföraryrket

Läs mer om lastbilsföraryrket

Hur lång är utbildningen

– Utbildningen kan vara olika lång beroende på dina förutsättningar och vilken kunskap som Arbetsförmedlingen i samråd med leverantören bedömer att du ska få med dig för att kunna få ett arbete. Grovt uppskattat tar utbildningen i snitt ca 6 månader.

Vilka moment ingår?

– Båda yrkena är serviceyrken. Därför ingår "service och bemötande” som en naturlig del i utbildningarna. I bussförarutbildningen ingår i regel själva busskörkortet samt tillhörande yrkesförarkompetensbevis. När det gäller lastbilsutbildning ingår också oftast dessutom behörighet till tungt släp, truckkort, samt behörighet att framföra farligt gods. Vid behov ges även utbildning i exempelvis fordonsmonterad kran. Självklart är utbildningen utformad för att du ska kunna få ett arbete direkt, varför praktik hos ett företag oftast är det avslutande momentet.

Kostar utbildningen mig något?

– Utbildningen kostar inte dig något. Du kan också ansöka om ersättning från Försäkringskassan under utbildningstiden.

Leder utbildningarna till jobb?

– Det råder brist på yrkesförare både inom buss och lastbil så chansen att få ett jobb är god. Branschen är involverad löpande i utbildningarna och har ett särskilt ansvar i att informera om vilka krav de ställer och säkerställa att utbildningen är relevant.

Hitta en arbetsmarknadsutbildning

Det finns arbetsmarknadsutbildningar som leder till en rad olika yrken. I länken nedan kan du lätt hitta aktuella arbetsmarknadsutbildningar och se vilka studiebesök du kan anmäla dig till.

Här hittar du arbetsmarknadsutbildningar