29 maj 10:00
Nästa webbinarium:
Visa fler

90 procent får jobb efter yrkeshögskola

Jobb direkt – yrkeshögskola levererar. Bygg din framtid med en kort utbildning som är efterfrågad. 9 av 10 får jobb efter slutförd yrkesexamen. Och den passar alla åldrar. Lyssna på Mia från Svenskt näringsliv för värdefulla insikter. Det här avsnittet kan vara din start till en ny karriär.

  • Hög anställningsgrad
  • Utbildning för alla åldrar
  • Efterfrågad kompetens

[kvinnlig speakerröst]:
Förut så kanske det räckte med att man hade utbildat sig. Nu blir det mer viktigt vad man har utbildat sig till. Men för den sakens skull ska man inte misströsta för just via yrkeshögskolan så finns det möjlighet att återkommande komma till en utbildning.

[musik]

P-G Nordström:
Välkomna till Jobbpodden, med mig P-G Nordström.

Michaela Briland:
Och med mig, Michaela Briland.

P-G:
Jag har en liten spaning. Jag har haft förmånen att få vara med lite grann på ett hörn, när vi har rekryterat en ny kollega till oss. Eller vi håller på. En tekniker. Och då märkte jag att om jag hade sökt det jobbet, med mina meriter från 2019 när jag fick det här jobbet, då kanske jag inte hade kommit till intervju i dag.

Michaela:
Spännande, P-G.

P-G:
Ja. Därför att under de här fem åren så har jag använt ett verktyg som vi nu ställer krav på att man kan, eller att man har erfarenhet av. Och det hade jag inte då. Och det jag tar med mig från det här är att man inte kan sitta still. Man måste utvecklas. Man måste lära sig nya saker hela tiden. Så om jag skulle behöva söka nytt jobb i dag, då måste jag liksom ha lärt mig nya saker som man använder på nästa arbetsplats. Och det gäller ju oavsett om jag jobbar inom samma bransch eller om jag ska hitta ett annat yrke i en annan bransch.

Michaela:
Jamen, precis. Vi har varit inne på det här tidigare också. Kring att man behöver utbilda sig för att vara aktuell, även i framtiden. Och lättare få ett jobb.

P-G:
Precis. Och jag vet att du har en gäst som vet mycket mer om det här.

Michaela:
Jamen, precis, P-G. För det finns ju faktiskt det här med yrkeshögskolor. Där faktiskt nio av tio får jobb efteråt. Och jag vet en person som är expert på just det. Hon har också gjort en statlig utredning kring framtidens yrkeshögskola. Och hon jobbar för Svenskt näringsliv. Jag tycker att vi bjuder in henne.

P-G:
Det låter helt perfekt.

[manlig speakerröst]:
Jobbpodden bjuder in.

Michaela:
Välkommen hit, Mia Bernhardsen.

Mia Bernhardsen:
Tack så jättemycket.

Michaela:
Kan du berätta vad du jobbar med?

Mia:
Jag jobbar med kompetensförsörjningsfrågor på Svenskt näringsliv. Det här är ju en stor utmaning för väldigt många arbetsgivare där ute. Kanske den största. Att just hitta rätt person med rätt kompetens i rätt tid. Så det här är ett uppdrag där det är mycket att göra kan jag säga.

Michaela:
Ja, det låter väldigt roligt.

Mia:
Det är väldigt roligt.

Michaela:
Jag tänker på det här kring yrkeshögskola. Stämmer det att nio av tio får jobb efteråt?

Mia:
Det stämmer. Och det här är ju en av de nyaste utbildningsformerna vi har just nu, på marknaden. Det är ju så att vi har ju tidigare kunnat gått i gymnasieskola, och sen vidare till högskola. Men yrkeshögskolan är ju en av de här utbildningarna som verkligen är efterfrågestyrda. Så det här är definitivt en framtida utbildningsform.

Michaela:
Om man säger… Tidigare har vi ju tänkt på att man ska utbilda sig tidigt i livet. Och sen har du den utbildningen och du jobbar. Men nu går vi över till att man behöver utbilda sig under arbetslivet, som du också var inne på P-G. Det här att man ska ha rätt kompetens. Vad säger du om det?

Mia:
Men den känner jag verkligen igen, den bilden. Och jag tror att livslängden på en utbildning i dag är lite kortare än vad den har varit tidigare. Förut så kanske det räckte med att man hade utbildat sig. Nu blir det mer viktigt vad man har utbildat sig till. Men för den sakens skull ska man inte misströsta. För just, inte minst via yrkeshögskolan så finns det möjlighet att återkommande komma till en utbildning. Och framför allt så ser vi ju det du var inne på också, P-G, att det här är utbildningar som du behöver fylla på återkommande. Och omställningen på arbetsmarknaden är kunskapsdriven. Så, du har en teknikutveckling och du har väldigt mycket som gör att du behöver återkomma. Och här är det någonting som är bra att man fyller på.

Michaela:
Många känner ju till det här med universitet eller högskolor. Hur skiljer det här sig åt mot yrkeshögskolor?

Mia:
Yrkeshögskolans utbildningar är oftast kortare. Och de baserar sig på faktiska behov här och nu. Och kanske också med en framåtlutad bild för vad framtiden kräver och behöver. Det som skiljer åt är också att företag och arbetsgivare är med redan från start, när man börjar skissa på vad utbildningen ska innehålla, och hur man ska… Om den ska gå på distans eller om den ska vara i ett klassrum. Så, det här är utbildningar som sker nära arbetslivet och som också innehåller inslag av arbetsliv redan i utbildningen också. Och som också har väldigt mycket delar av Lia, som då är ett arbetsplats för lärande, Lärande i arbetet.

Michaela:
Du nämnde att man kan göra det på distans. Det är liksom då… Över hela Sverige skulle jag kunna vara.

Mia:
Det kan man. Och den här utbildningsformen blir ännu lite mer populär har vi märkt på senaste tiden. Vi har gjort lite studier och tittat på vad man är intresserad av och hur man är intresserad av att studera. Och då är det så att det är väldigt många som säger att man vill studera delvis på distans. Det vill säga att man kanske inte vill sitta helt isolerat hemma och läsa in sig eller göra studier hemma. Men du vill göra det till stor del, och sen komma till en utbildning och träffa andra och diskutera det man har lärt sig. Och dessutom så finns det ju möjlighet nu också att varva… Just därför att utbildningarna är så flexibla, så kan du ju varva ditt jobb, som du kanske redan har i dag, med studier. Som gör att du också bygger vidare på den kompetens du redan har för att rusta dig med den kompetensen du behöver lite längre fram.

P-G:
Det låter ju på allt du berättar som att det här sker i väldigt nära samarbete med arbetslivet.

Mia:
Det stämmer.

P-G:
Hur ser det ut att få jobb efter just de här utbildningarna kontra många andra utbildningar?

Mia:
Det här är ju utbildningar där man verkligen också som arbetsgivare kommittar sig på det sättet att man skriver avsiktsförklaringar, inledningsvis, med att man vill anställa från den här utbildningen. Så, det finns ju incitament för den som är engagerad i utbildningen att också anställa. Och plus att den som väljer en sån här utbildning vet att det är nån som verkligen vill ha mig efteråt. Och det där tror jag är väldigt attraktivt.

P-G:
Just att det sker då i mycket nära samarbete med arbetslivet, måste ju också avspegla vad det är man eftersöker just nu.

Mia:
Ja.

P-G:
Vad är det för spännande jobb som finns att få och lära sig?

Mia:
Det här är så roligt, för här finns det utbildningar just nu. Det är 15 områden, alltså stora områden. Och då pratar vi stora områden som teknik och tillverkning, data och it, bygg och anläggning. Och då kan man ta ett område som du var inne på, data och it, till exempel. I och med att vi har en väldigt snabb teknikutveckling, så är det många av oss som har traditionella yrken, som kanske inte alls tänkte sig att man skulle jobba med it. Men där inslag av it hela tiden kommer att vara en viktig del av det du jobbar med. Och då är det så att den branschen som är kopplad till oss, de pratar mycket om att addera tech. Och det här är den typen av utbildningar som också ger dig möjlighet att addera tech till din kommunikatörsroll. Eller i din roll som tekniker i övrigt eller liknande. Eller om du jobbar till exempel inom polisen eller inom vård och omsorg. Så det är inte bara inom ett område.

P-G:
Så man har liksom en stam av en utbildning och nu bygger man på med små grejer, kan man säga.

Mia:
Yes, det stämmer. Men sen finns det också helt egna yrkesroller. Alltså, det som är intressant just med yrkeshögskolan är att du ju kan utbilda dig i oerhört traditionella yrken som arborist eller hovslagare. Men sen kan du ju också bli robotingenjör eller jobba som gastronomiledare med framtida mat, till exempel. Så det är ju en oändligt intressant resa du kan göra, både från de traditionella till helt nya yrkesroller.

Michaela:
Spännande. Det låter verkligen som att det blir så här aktuellt, det man får lära sig på utbildningen.

Mia:
Ja, verkligen.

Michaela:
Kan du berätta mer om de här framgångsfaktorerna som gör att personen faktiskt får jobb efteråt? Vad är styrkan med utbildningen?

Mia:
Det är närheten till den arbetsmarknad som du kommer att jobba på sen. Just att det här är utbildningar. De kommer inte till stånd om inte det finns nån som verkligen säger att här finns ett stort behov och vi tänker rekrytera från den här utbildningen.

Michaela:
Jag tänker på det här också kring när man ska välja vilken yrkeshögskola man ska gå. Vad har du för tips där?

Mia:
Då ska man för det första gå in och läsa en hel del. Man kan veta att alla utbildningar är efterfrågade. Det kan vara en bra grund. Men jag skulle säga, var kommer du från redan i dag? Står du inför att du har ett blankt papper framför dig och tänker: ”Jag kan tänka mig precis vad som helst”? Jamen, gå in då på olika sajter som man kan kika på, och läs vilka områden som du är intresserad av. Och har du redan med dig kunskap inom ett område, eller erfarenheter? Och sen… Då skulle jag ta med mig den kunskapen och så skulle jag titta på vart jag är på väg. Tycker jag att det låter spännande nu med den gröna omställningen, till exempel, i arbetslivet? Ja, då skulle jag rikta in mig och titta var sökarljuset ligger på det här. Och sen så skulle jag se vad möjligheterna finns till att läsa vad som kallas då för en YH-flex. Det innebär att du bygger vidare på den kompetens du redan har och adderar nånting som är efterfrågat. Det är en form av kurs. Och då är det så att du får en ganska anpassad studiegång, som passar just för det du redan kan. Och så kan du ta dig mycket snabbare till en examen genom att ha en studieanpassning kopplat till vad du redan har och kan.

P-G:
Förutom att jag står här och själv är lite sugen på att plugga, så vet jag att jag har kompisar som vill byta jobb. Vad skulle ditt tips vara på ett första steg för dem att göra nu om de ska byta yrke?

Mia:
Då vet man ju vad man kan. Och då skulle jag också välja att gå in och se vilka olika typer… Jag skulle gå in och botanisera i den här världen som finns där ute. Och då är ju frågan vad du är beredd att satsa i tid, och hur din övriga vardag ser ut. Om det finns möjlighet att studera parallellt med jobbet. Och har du dessutom förmånen att vara kopplad till ett företag, eller har såna kollektivavtal som gör det möjligt att ha ett omställningsstudiestöd, då skulle jag också ta reda på möjligheterna att kunna använda ett omställningsstudiestöd, som gör att du kan gå ner i arbetstid för att också studera och rusta dig med den kompetens som du behöver i morgon.

Michaela:
Vem är välkommen in i yrkeshögskola?

Mia:
Du kan dels komma in på den formella kompetensen. Det vill säga att du har klarat gymnasieskolan. Men du kan också komma in på yrkesprov. Du kan också komma in genom att du kan validera den kompetens du redan har. Det har vi varit inne på. Man bygger på nåt man redan har, och tillgodoräknar det. Men du kan också, och det här är unikt för yrkeshögskolan… Du kan också komma och fråga om du bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen.

Michaela:
Om man nu är nyfiken på att se, och hittar just en yrkeshögskola. Vad ska man göra då?

Mia:
Då kan man gå in på yrkeshogskolan.se. Bra start för att se var i landet utbildningarna finns. Du kan också söka… Vad är det för områden som du är intresserad av? Du kan också söka om du vill gå en kurs, ett kurspaket. Eller om du också vill läsa en hel programutbildning.

Michaela:
Stort tack, Mia, för att du kom hit till Jobbpodden.

Mia:
Tack så mycket.

[musik]

Michaela:
Ja, P-G.

P-G:
Det där var ju superintressant. Ja, som jag sa, blev jag själv sugen på att leta lite utbildningar, för att liksom… Eftersom jag har gjort den här erfarenheten att jag inte bara kan sitta still, utan att jag måste lära mig. Och jag antar, att det för mig ligger närmast med AI, som alla pratar om hela tiden. Även vi här.

Michaela:
Jamen, jag håller med, P-G.

Jag känner själv att jag behöver gå in på den här hemsidan nu och kika vad som finns. För jag blir jättenyfiken på det här.

P-G:
Eller hur?

Michaela:
Jag vill bara tipsa alla jag känner om det här.

P-G:
Och det hoppas jag att alla våra lyssnare har blivit också. Ska vi summera lite snabbt?

Michaela:
Mm, det gör vi. Det är kortare utbildningar. De har nära koppling till arbetslivet, att arbetsgivarna är med.

P-G:
Man kan göra dem på distans, både helt och delvis.

Michaela:
Och det låter som att de passar alla, oavsett om du har jobbat väldigt länge, eller en kort tid, eller så. Utan du kan… Det här kan vara en möjlighet för dig.

P-G:
Om man har ett jobb. Eller om man inte har ett jobb.

Michaela:
Ja.

P-G:
Och som jag tar med mig, som var jätteviktigt: Att det är en nära koppling till arbetslivet. Så, de allra flesta får jobb direkt efteråt.

Michaela:
Mm.

P-G:
Jättebra. Tack för i dag, Mickan.

Michaela:
Tack själv, P-G.

P-G:
Och tack till alla våra lyssnare. Vi hörs igen.

Michaela:
Det gör vi.

[musik]

P-G:
Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd. Har du tankar, frågor eller funderingar, hör då gärna av dig till oss på podcast@arbetsformedlingen.se. Det här avsnittet producerades våren 2024.

[musik]

Relaterad information

Utbildning och studier