Stora jobbchanser inom trä- och möbelindustrin

Publicerad: 2022-02-16

Letar du jobb och är nyfiken på att arbeta praktiskt och kreativt? Då kan trä- och möbelindustrin vara något för dig att sikta på. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Trä- och möbelföretagen TMF räknar med att 3 000 behöver anställas under 2022.

träarbetare

Trä- och möbelindustrin som tillverkar alltifrån småhus till trappor, fönster designmöbler och badrum sysselsätter omkring 40 000 personer. Efter svängningar under pandemin ser läget ljus ut, berättar Henrik Smedmark utbildningsansvarig, på TMF.

Henrik Smedmark, utbildningsansvarig Trä- och Möbelföretagen

– Den övergripande bilden är bra, många företag har god efterfrågan på varor och branschen är innovativ i att ta fram nya produkter. Corona har drabbat olika delar av branschen på olika sätt, både genom restriktioner och att efterfrågan på kontorsmöbler gick ned, samtidigt som produkter för renovering av hus ökade framåt sommaren. I början av pandemin fanns stora osäkerheter, men allteftersom har de flesta delmarknaderna återhämtat sig. I många fall är marknaden ännu starkare än före pandemin.

Varför saknas det kompetens i branschen?

– Det enkla svaret är att det under en lång tid utbildats för få maskinsnickare och CNC-operatörer. Antalet skolor i landet som erbjuder utbildningen har minskat i många år. Vi har tillsammans med Ungdomsbarometern undersökt hur unga människor ställer sig till teoretiska och mer praktiska studier och jobb. Vi har sett att många som egentligen är mer intresserade av mer praktiska jobb ändå väljer högskoleförberedande gymnasieprogram. Status, kompisar och press från föräldrar gör att många väljer högskoleförberedande program fast som i många fall skulle kunna få bättre framtidsutsikter med en gymnasieutbildning inom trä- och möbelindustrin.

Vilka yrken är det som det behövs mest folk till?

– Den största gruppen är maskinsnickare, som kan jobba med ett flertal snickerimaskiner, men de största bristerna finns i lite mer specialiserade yrken såsom CNC-operatörer. Utöver detta söker framför allt husföretagen alla former av installatörer. På tjänstemannasidan finns stora brister på konstruktörer, beredare och tekniker.

Vilka tips kan ni ge om utbildningsvägar?

– För den som ska välja till gymnasiet är industritekniska programmets profil trä eller hantverksprogrammets inriktning finsnickeri det givna valet. För vuxna finns yrkesvuxutbildningar på några ställen i landet. Det finns även arbetsmarknadsutbildning i Osby, Nässjö och Skellefteå.

– Andra vägar kan vara Yrkeshögskoleutbildningar som är eftertraktade i branschen. Det handlar om olika teknikerutbildningar, konstruktörsutbildningar eller utbildningar som ger djupare kunskap i hantverket. Det finns även ett antal högskoleutbildningar som är attraktiva bland våra företag, från Malmstens till olika ingenjörsstudier.

Vilka egenskaper är bra för att jobba inom trä- och möbelindustrin?

– Det är ingen lätt fråga då det kan se så olika ut i olika yrken och olika företag men som i all industri gäller det att både vara noggrann och kunna få saker ur händerna. Att kunna se helheten samt en viss nyfikenhet och vilja att lära sig nytt är också eftertraktat.

Varför ska man jobba inom trä-och möbelindustrin?

– Det finns många skäl, bra lön och bra arbetsvillkor samt möjlighet att utvecklas attraherar nog många. Samtidigt visar undersökningar vi gjort att många medarbetare verkligen älskar sina jobb och branschen. Att arbeta med trä är ett skäl, där känslan av att skapa och jobba kreativt ger en yrkesstolthet lyfts fram av många inom branschen. I många företag finns en familjär stämning.En annan viktig aspekt är möjligheten att utveckla sig inom jobbet. Du kan antingen specialisera dig eller bredda dina kunskaper inom yrket eller göra en mer traditionell karriär.