Anmäla frånvaro när du är sjuk

När du deltar i ett program är det viktigt att du anmäler om du blir sjuk. Anmäl din frånvaro till oss redan första dagen, annars riskerar du att förlora din ersättning för hela sjukperioden.

Vem ska göra sjukanmälan?

Du ska göra en sjukanmälan om du deltar i ett program och får aktivitetsstöd, etableringsersättning eller utvecklingsersättning, och inte kan delta i dina planerade aktiviteter på grund av att du är sjuk.

När ska du göra sjukanmälan?

Du behöver anmäla redan den första dagen du är sjuk. Annars förlorar du din ersättning för hela sjukperioden.

Om du deltar i utbildning, praktik, svenska för invandrare (sfi) eller någon annan aktivitet, behöver du även meddela sjukfrånvaron dit.

Om du är sjuk i mer än 7 dagar och inte kan delta i dina aktiviteter måste du lämna ett läkarintyg till oss. Det gäller både när du är sjuk på heltid eller deltid.

Om du är sjuk i mer än 7 dagar

Om du är sjuk i mer än 30 dagar

Är du sjuk en längre tid försöker vi anpassa innehållet i ditt program så att du ändå kan delta. Är du sjuk på heltid längre än 30 dagar skrivs du ut ur programmet. Om du blir frisk inom ett år kan du i vissa fall bli inskriven i programmet igen.

Mer information om hur du ansöker om sjukpenning hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan

Hur gör jag för att sjukanmäla mig?

Du sjukanmäler dig på vår webbplats.

När du ansöker om ersättning hos Försäkringskassan ska du fylla i att du har varit frånvarande på grund av sjukdom.

Om du inte har dator eller e-legitimation

Om du av någon anledning inte har möjlighet att göra en digital sjukanmälan går det bra att ringa till oss på 0771-416 416.

Vad får jag för ersättning om jag är sjuk?

Första dagen du är sjuk får du ingen ersättning. Det kallas karensdag. Om du lämnar in din sjukanmälan första dagen du är sjuk, behåller du din ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning för de övriga sjukdagarna. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan

Om du jobbar vid sidan av ditt program

Om du jobbar vid sidan av ditt program gäller andra regler om du inte kan jobba för att du är sjuk. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan

Om ditt barn blir sjukt

När du deltar i ett program är det viktigt att du meddelar oss om du behöver stanna hemma för att vårda sjukt barn (VAB). Du behöver anmäla redan den första dagen du är hemma.

Anmäla frånvaro för vård av barn (VAB)