وقتی اجازۀ اقامت دریافت کردید

اگر اخیراً بعنوان پناهنده یا پناهجو اجازۀ اقامت دریافت کرده اید یا خویشاوند چنین افرادی هستید از امکان شرکت در برنامۀ استقرار زندگی و کار برخوردارید.

محتوای مطالب صفحه

مراجعه به یک دفتر خدماتی

مهم است که در اسرع وقت پس از دریافت تصمیم اجازۀ اقامت با ما ملاقات کنید. آنموقع ما تعیین می کنیم که می توانید در برنامۀ استقرار زندگی و کار شرکت کنید یا نه. بخاطر داشته باشید تصمیمی را که از ادارۀ مهاجرت دریافت کرده اید بهمراه بیاورید. در ابتدا پس از این ملاقات می توانید مقرری برنامۀ استقرار زندگی و کار را دریافت کرده و فعالیت های خود برای رسیدن به کار یا تحصیل را آغاز کنید.

جستجو برای یافتن یک دفتر خدماتی

یک شماره شناسائی فردی بگیرید

با ادارۀ مالیات تماس بگیرید تا یک شماره شناسائی فردی دریافت کنید. شماره شناسائی فردی برای موارد زیر لازم است:

 • صندوق بیمه های اجتماعی باید بتواند مقرری استقرار زندگی و کار شما را پرداخت کند
 • حساب بانکی باز کنید
 • کارت شناسائی درخواست کنید
 • کارت شناسائی الکترونیکی درخواست کنید
 • در فعالیت های برنامۀ استقرار زندگی و کار شرکت کنید.

ادارۀ مالیات (skatteverket.se)

برای ملاقات با اداره کاریابی خود را آماده کنید

تصمیمی که از ادارۀ مهاجرت دریافت کرده اید را در این ملاقات بهمراه بیاورید. شما بایستی یک مدرک شناسائی بهمراه داشته باشید. اگر شماره شناسائی دریافت کرده اید بایستی کارت شناسائی بهمراه داشته باشید. همچنین گواهی ها و ریز نمرات خود را بهمراه بیاورید تا نشان دهید چه کارها/شغل هایی و چه تحصیلاتی داشته اید. اگر سوالاتی دارید ترجیحا آنها را یادداشت کنید.

در این ملاقات چه اتفاقی می افتد؟

وقتی شما را ملاقات می کنیم برای ما شرح می دهید که چه کارها/شغل هایی و چه تحصیلاتی داشته اید و در آینده مایل هستید چه کاری/شغلی داشته باشید. ما همچنین شرایط شما برای شرکت در فعالیت های مختلف از لحاظ وضعیت خانوادگی و تندرستی تان را بررسی میکنیم. سپس بر همین مبنا یک برنامه برای فعالیت های مختلف تنظیم میکنیم.

برای افرادی که به عنوان پناهنده، پناهجو یا خویشاوند چنین افرادی هستند

اگر پناهنده، پناهجو یا خویشاوند چنین افرادی نیستید با کمال میل می توانید با ما تماس بگیرید. خدمات ما برای همۀ افرادی است که در سوئد حق کار دارند. شما ممکن است مثلاً در موارد زیر کمک دریافت کنید:

 • فرصت های شغلی را پیدا کنید
 • آموزش زبان سوئدی دریافت کنید
 • یک دورۀ آموزشی مناسب پیدا کنید
 • برای این که مهارت های خود را نشان دهید مشاغل را امتحان کنید
 • در مورد کار و زندگی در سوئد اطلاعات کسب کنید
 • در مورد اینکه در کجای سوئد شانس کار پیدا کردن دارید پیشنهاد دریافت کنید.