Myndigheter gör skillnad mot arbetslivskriminalitet

Publicerad: 2024-02-22

För tredje året i rad ökar myndigheternas gemensamma kontroller mot arbetslivskriminalitet. För Arbetsförmedlingens del innebar det att myndigheten 2023 kunde kräva tillbaka 6,3 miljoner kronor av utbetalade stöd och bidrag till arbetsgivare och neka utbetalningar för en halv miljon kronor.

Svetsare vid byggarbetsplats

Bygg tillhör de branscher som bedöms vara drabbade av arbetslivskriminalitet.

Antalet kontroller fortsätter att öka

Tillsammans med andra myndigheter arbetar Arbetsförmedlingen för att motverka att arbetsgivare medvetet bryter mot regler i arbetslivet, så kallad arbetslivkriminalitet. Detta eftersom det leder till att människor utnyttjas, företag inte kan konkurrera på lika villkor och att skattepengar går till företag som inte har rätt till dem.

Myndigheterna har gjort fler kontroller under 2023 än föregående år, enligt återrapporten som alla myndigheterna står bakom. Kontrollerna har riktats mot flera branscher som bedöms vara drabbade av arbetslivskriminalitet. Exempel på verksamheter som har kontrollerats är bärplockning, bilverkstäder, biltvättar, slakterier, byggverksamhet, skönhetssalonger och restauranger.

– Myndigheternas samverkan under året har inneburit ökade återkrav och bättre träffsäkerhet. Under förra året kom även centren mot arbetslivskriminalitet på plats och det stärker den här samverkan ytterligare. Även samarbetet med samverkan mot organiserad brottslighet blir effektivare när centren nu är på plats, säger Caroline Handfast, sektionschef på Arbetsförmedlingen.

Samverkan ger bättre förutsättningar

I samverkan med andra myndigheter har Arbetsförmedlingen deltagit vid 264 arbetsplatsinspektioner. Var tredje kontroll har resulterat i beslut om återkrav eller i nekad utbetalning.

I de ärenden som inkommit via samverkan har Arbetsförmedlingen fattat beslut om återkrav på cirka 6,3 miljoner kronor och nekat utbetalningar på cirka 500 000 kronor. Den vanligaste orsaken för beslut om återkrav är att arbetsgivaren betalat den anställde en lön som är mindre än avtal.

– Det vi kan se är att för att nå ännu bättre resultat behöver sekretessreglerna anpassas för att myndigheterna lättare ska kunna byta information med varandra. De nya reglerna för utbyte av information som föreslås träda i kraft 1 juni kommer underlätta arbetet, säger Dennis Gustafsson, Arbetsförmedlingens samordnare i myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet.

Samverkande myndigheter mot arbetslivkriminalitet

Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, Polismyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten.