Så här arbetar Arbetsförmedlingen mot arbetslivskriminalitet

Arbetslivskriminalitet är när företag eller organisationer medvetet bryter mot regler i arbetslivet. Det leder till att människor utnyttjas, företag inte kan konkurrera på lika villkor och att skattepengar går till företag som inte har rätt till dem.

För att förhindra oegentligheter och brottslighet gör Arbetsförmedlingen kontroller inför, under och efter beslut vid till exempel beslut om anställningsstöd till en arbetsgivare.

Tillsammans med andra myndigheter genomför vi myndighetsgemensamma kontroller mot branscher där det finns en ökad risk för arbetslivskriminalitet. Vi samverkar också med andra myndigheter för att förhindra och motverka organiserad brottslighet som också kan vara en del av arbetslivskriminalitet.

Om vi misstänker bidrags- eller bedrägeribrott gör vi en anmälan till Polisen.

Tipsa oss om misstänkt bidragsfusk

Mer om vår samverkan med andra myndigheter

Låt oss stoppa att människor utnyttjas på jobbet

Det är huvudbudskapet i en informationsinsats mot arbetslivskriminalitet som Arbetsförmedlingen tillsammans med sju andra myndigheter lanserat den 2 november.

Runt om i Sverige finns kriminella företag som utnyttjar människor. Exempelvis tvingas människor jobba för småpengar, utföra farliga arbetsuppgifter och bo på sina arbetsplatser.

Myndigheterna som samarbetar mot arbetslivskriminalitet: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket.

Läs om vad kriminaliteten handlar om, vad vi myndigheter gör för att stoppa den och hur du själv kan hjälpa till:

www.av.se/stoppakrim