Samverkan med kommun ledde till jobb för Samir

Publicerad: 2023-11-03

Samir Khurshid, ingenjör från Irak, var arbetslös i fyra år innan han tack vare samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Järfälla kommun fick nystartsjobb och sen fast anställning som operatör på ett solcellsföretag i hemkommunen.

Samir Khurshid, operatör

Samir Khurshid är i dag operatör och teamledare på solcellsföretaget Midsummer där han genomför kvalitetstestning.

Randa Safar

Randa Safar

– Vinsterna med samverkan är att vi blir fler som tillsammans försöker hitta en lösning för att den arbetssökande ska komma i jobb. Vi på Arbetsförmedlingen har vår verktygslåda och kommunen har sin, säger Randa Safar, arbetsförmedlare.

Samir Khurshid, ingenjör från Irak, var arbetslös i fyra år. Trots ingenjörsutbildning och kompletterande utbildning för att bli behörig som lärare i matte och teknik var det svårt för honom att få ett jobb.

– Jag kämpade mycket. Jag sökte flera typer av jobb som handlar om industri och en del pedagogyrke, som lärare eller lärarassistent, säger Samir Khurshid.

Som inskriven på Arbetsförmedlingen fick Samir Khurshid delta i olika utbildningar, bland annat en som förbereder akademiker för jobb eller vidareutbildning i Sverige. Genom Arbetsförmedlingens samverkan med landets kommuner fick Samir också stöd av sin hemkommun Järfälla.

Arbetsgivarkontakter och nystartsjobb

I Samir Khurshids fall hade arbetsmarknadsenheten i Järfälla kommun ett välutbyggt kontaktnät med arbetsgivare i sin verktygslåda. Tack vare det fick Samir komma på en anställningsintervju hos det lokala solcellsföretaget Midsummer, vilket ledde till ett jobb som operatör.

Samir Khurshid

Samir Khurshid

Den första tiden var Samir anställd med nystartsjobb, ett ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen för arbetsgivare som anställer en person som varit borta från arbetslivet en längre tid. På mindre ett år hade Samir fått en tillsvidareanställning.

– Det kändes fantastiskt! Att ha ett jobb betyder allt för mig. Jag är ingenjör. Att vara arbetslös var jättejobbigt, säger Samir Khurshid.

Framgångsfaktorer i samverkan

Abbas Hamadé

Abbas Hamadé

Abbas Hamadé, chef för arbetsmarknadsenheten på Järfälla kommun, poängterar att det är kommunens och Arbetsförmedlingens gemensamma arbete kring den arbetssökande som är vägen framåt. Han lyfter fram tillgänglighet, bra kommunikation, prestigelöshet, men framför allt tillit som framgångsfaktorer i samverkan.

–För att komma dit – att kunna ha det nära samarbetet – krävs enormt mycket träffar, kontakter och att ha tillit till varandra – och det har vi känt hela tiden. Detta har hjälpt oss att få många i arbete, säger Abbas Hamadé.