Kickstart React-EU överträffade förväntningarna

Publicerad: 2023-10-23

Med en budget på cirka 2,2 miljarder kronor har 125 000 arbetssökande fått ta del av insatser inom Arbetsförmedlingens hittills största EU-projekt Kickstart React-EU. Flera resultat var bättre än väntat, visar slutrapporten.

EU-flaggan mot blå himmel

Inom Kickstart React-EU har personer som förlorade jobbet under pandemin fått ta del av Arbetsförmedlingens olika insatser för att så snabbt som möjligt få ett arbete eller utbildning.

Projektet avslutades den 31 juli 2023 och hade som mål att mildra effekterna av pandemin. För att göra deltagarna mer attraktiva på arbetsmarknaden har Kickstart React-EU arbetat med olika typer av insatser. De har till exempel fått vägledning för val av arbete och hjälp med att ställa om till studier inom yrken med goda framtidsutsikter.

Antalet deltagare dubblerades

Under projektperioden dubblerades antalet deltagare från 60 000 till 125 000. Av dessa var närmare hälften kvinnor. Andelen deltagare som fått en anställning eller börjat en utbildning efter avslutad insats är 30 procent och 3 procent, vilket är ett bättre resultat än väntat.

– Det är mycket glädjande att flera av våra resultat blev bättre än väntat. Tack vare vår budget har vi dubblerat antalet deltagare och kunnat erbjuda olika insatser som har lett till att fler personer fått jobb eller börjat en utbildning, säger projektledare Malgorzata Andersson.

Modell för gröna och digitala kompetenser

Projektet har även utvärderats ur ett hållbarhetsperspektiv, där målet var att 33 procent av projektmedlen ska bidra till en koldioxidsnål ekonomi. För att kunna ta reda på vad som varit bidragande tog projektet fram en modell som kartlägger gröna och digitala kompetenser och dess inslag i de insatser som omfattats av Kickstart React-EU. Resultatet visar att 49,7 procent av projektmedlen inom projektet har koppling till kompetenser inom projektets insatser för den gröna och digitala omställningen.

Hela rapporten kan du ta del av under relaterad information nedan.

EU-loggan och texten medfinaniseras av europeiska unionen.

Relaterad information

Slutrapport Kickstart React-EU