Slutrapport för Kickstart React-EU

Projektet Kickstart React-EU avslutades den 31 juli 2023. Under projektperioden utökades budgetramen från 1 miljard till nästan 2,2 miljoner kronor. Målet var att 30 000 deltagare skulle vara inskrivna i projektet. Sammantaget har projektet haft nio insatser och omfattat cirka 125 000 deltagare.

Projektets insatser delades in i tre spår i syfte att underlätta och tydliggöra erbjudandet av insatser riktade till målgruppen:

  • Spår 1 - Vägledningsinsatser
  • Spår 2 - Omställning
  • Spår 3 - Rustande och matchande.

Under projektperioden har svenska ESF-rådet utökat budgetramen från 1 miljard till nästan 2,2 miljarder kronor samt höjt målnivån från 30 000 deltagare till 58 876.

Tilldelningsförändringen har skett enligt följande:

  • Den 2 september 2022 lämnade ESF-rådet erbjudande om att ansöka om förlängd projekttid och utökad antal deltagare och budget. ESF-rådet avsatte 600 000 kr. Den totala budgeten utgjorde då 1 600 000 kr.
  • Den 6 december 2022 godkände ESF-rådet ytterligare en tilläggsansökan om 450 000 000 kr. Den totala budgeten utgjorde då 2 050 000 000 kr. Projekttiden förlängdes till 2023-07-31.
  • I mars 2023 godkände ESF-rådet ytterligare 148 285 775 kr. Den totala och slutliga budgeten var då 2 198 285 775 kr. Den slutliga projekttiden blev 2021-09-01 – 2023-07-31.