Höjd pensionsålder påverkar månadsstatistik

Publicerad: 2023-01-16

Vid årsskiftet höjdes pensionsåldern i Sverige med ett år. Detta påverkar Arbetsförmedlingens månadsstatistik och beräkningar av andel inskrivna arbetslösa från och med publiceringen av statistiken för januari månad.

Ett stapeldiagram syns på en dator.

Den månadsstatistik som publiceras på arbetsformedlingen.se har fram till och med 2022 visat urvalet 16-64 år, vilket baserat sig på åldern för garantipension. Också Arbetsförmedlingens beräkning av andel inskrivna arbetslösa har baserats på samma åldersspann.

Med anledning av att pensionsåldern i Sverige utökats med ett år från och med årsskiftet 2023, utökar också Arbetsförmedlingen åldersurvalet i månadsstatistiken och beräkningarna av andel inskrivna arbetslösa med ett år. Detta innebär att åldersspannet, från och med publiceringen av månadsstatistik för januari 2023 (vilket sker den 14 februari), är åldersspannet 16-65 år.

Observera att vid jämförelser ett eller flera år bakåt i tiden är åldersspannet fortfarande 16-64 år eftersom dessa uppgifter baseras på redan publicerad statistik.