Nu går det att bifoga fler bilagor i informativ rapport och resultatredovisning

Publicerad: 2024-01-26

Nu kan du som leverantör av rusta och matcha och steg till arbete bifoga upp till sex separata bilagor i informativ rapport och resultatredovisning på mina sidor fristående aktörer.

Användarstöden är uppdaterade

I den informativa rapporten kan du från och med nu bifoga upp till sex bilagor i pdf-format, som sammanlagt får vara max 10 MB.

I resultatredovisningen kan du nu bifoga en bilaga per enskild sysselsättning, som tillsammans får uppnå max 10 MB.

Användarstöden för rusta och matcha 2 och steg till arbete har uppdaterats med information om den nya funktionen.