Deltagandefrekvens byter namn och plats på mina sidor fristående aktörer

Publicerad: 2024-01-17

Deltagandefrekvens byter namn till deltagandegrad och är synlig längst upp till höger i deltagarkortet. Deltagandegraden kan vid ändringar inom rusta och matcha nu automatiskt uppdateras i deltagarkortet.

Justeras i samtliga tjänster

Deltagarkortets gränssnitt under ”Deltagare & tjänst” justeras inom samtliga tjänster (rusta och matcha, steg till arbete och karriärvägledning).
Inom rusta och matcha kan deltagandegraden förändras under pågående tjänst.

Automatisk uppdatering

Information om ändrad deltagandegrad har hittills manuellt skickats ut via mejl till er leverantörer. Från och med nu kommer informationen om alla nya ändringar automatiskt att visas i deltagarkortet på mina sidor fristående aktörer.

Snart syns historik om deltagandegrad

Inom kort kommer ni leverantörer inom rusta och matcha även kunna se historik över deltagares tidigare deltagandegrad. Mer information kommer publiceras när funktionen för historiken är på plats. Användarstöden för samtliga tjänster har uppdaterats med nya bilder på deltagarkortet.