Proaktivt lokalt arbetsgivararbete

Syftet med det proaktiva arbetsgivararbetet är att utifrån kartläggningen av den regionala arbetsmarknaden synliggöra lokala jobbspår som rekryteringsmetod och att utveckla samarbetet med parterna på arbetsmarknaden. Detta skapar långsiktighet och hållbarhet i kompetensförsörjningsarbetet.

Olika roller

Även i delar som berör lokala jobbspår bör arbetsgivararbetet vara samordnat och gemensamt mellan parterna. Parterna kan dock ha olika roller och arbetsuppgifter samt verka inom olika arenor. Att Arbetsförmedlingen och kommunen gemensamt möter arbetsgivaren är av stor vikt.

Inventera befintliga mötesplatser

I det lokala arbetsgivararbetet bör det belysas hur kontakter med aktuella arbetsgivare kan genomföras på ett effektivt sätt. Ett första steg kan vara att inventera befintliga mötesplatser, som branschråd och nätverk. Här ingår även att presentera jobbspåren för möjliga samarbetspartners och arbetsgivare.

Sprida lokala jobbspår som rekryteringsmetod

I det lokala arbetsgivararbetet bör ni fundera på hur lokala jobbspår kan spridas, vad de kan innehålla och i vilka kanaler de kan marknadsföras. Det efterföljande arbetsgivararbetet utgår sedan från vilka företag som tar kontakt med parterna i överenskommelsen.

Budskapen i marknadsföringen av jobbspår kan vara formulerade utifrån två drivkrafter för arbetsgivaren där metoden lokala jobbspår kan fylla behoven:

  1. Arbetsgivare som har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens.
  2. Arbetsgivare som vill bredda basen för sin egen rekrytering. Det kan handla om en vilja att rekrytera med större mångfald men även en vilja att ta socialt ansvar och medverka till en mer inkluderande arbetsmarknad.

Nästa steg: koordinering av jobbspår