Så fick Efrem och Faris butiksjobb

Publicerad: 2022-06-21

För Efrem Tesfaledet Fesahaye från Eritrea och Faris Gammel Hussen som är döv var det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Men genom nystartsjobb har de fått jobb på Dollarstore i Barkaby norr om Stockholm.

Butikschef Jenny Wäfors Sjögren med nystartsjobbarna Efrem Tesfaledet Fesahaye, Faris Gammel Hussen.

Butikschef Jenny Wäfors Sjögren med nystartsjobbarna Efrem Tesfaledet Fesahaye, Faris Gammel Hussen.

Nystartsjobb ger dig som varit arbetslös länge eller varit borta från arbetslivet, till exempel på grund av sjukdom, en chans att börja om. Den som anställer dig får samtidigt ett bidrag till din lön genom Arbetsförmedlingen. Nystartsjobb kan vara antingen en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning på hel- eller deltid.

Allt om nystartsjobb

Faris Gammel Hussen som är döv har jobbat på Dollarstore i två år och har nyligen fått fast anställning. Han trivs med jobbet.

– Jobbet betyder mycket för mig, framför allt den sociala biten. Allt med att jobba här är toppen, säger Faris Gammel Hussen.

Det är svårt att hitta personal inom detaljhandeln men butikschefen Jenny Wäfors Sjögren på Dollarstore är mycket nöjd över att hon har kunnat anställa Faris och Efrem. Nystartsjobben ger även en möjlighet att anställa människor som på ett eller annat sätt har svårt att få jobb, som inte kan språket helt och fullt eller som har en funktionsnedsättning.

– Självklart känns det bra i magen. Men även jag tjänar på det. Jag får en chans att hitta duktiga medarbetare samtidigt som jag får ekonomisk ersättning för den extra tid det tar att lära upp dem.

Vägen till anställning med nystartsjobb

Efrem Tesfaledet Fesahaye kommer från Eritrea och har inte varit så länge i Sverige vilket gjorde att det var svårt för honom att få ett jobb. Men efter att ha varit en tid på Dollarstore genom nystartsjobb får han snart en fast anställning i butiken. Efrem uppskattar tryggheten och ekonomin som jobbet på Dollarstore ger.

– Dessutom är kollegorna trevliga och jag får träna på språket. Jag trivs jättebra här, säger han.

Du kan få nystartsjobb om du:

har fyllt 25 år och under minst 12 av de senaste 15 månaderna har:

  • varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos oss eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program
  • fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning
  • fått försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd av kommunen och samtidigt varit arbetslös.

har fyllt 20 år men inte 25 och under minst 6 av de senaste 9 månaderna har:

  • varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos oss eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program
  • fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning
  • fått försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd av kommunen och samtidigt varit arbetslös.

har fyllt 20 år och:

  • är nyanländ och deltar etableringsprogrammet
  • är nyanländ och har under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem till en EU/EES-medborgare
  • deltar i jobb- och utvecklingsgarantin
  • har dömts till fängelse och beviljats vistelse utanför anstalten eller är villkorligt frigiven men utan att ha fullgjort ett år av prövotiden.