Rekrytera fördomsfritt och hitta rätt kompetens

Publicerad: 2023-12-13

En stor andel arbetsgivare i landet uppger att de inte kan hitta medarbetare med den kompetens de behöver.
Här får du tips om hur du kan hitta din nya medarbetare genom att rekrytera bredare och fördomsfritt.

Använd inkluderande språk

Genom att använda ett inkluderande språk som inte utesluter eller diskriminerar någon grupp av människor, till exempel på grund av kön, ålder, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning när du annonserar ökar chanserna att hitta kandidater med rätt kompetens.

Fokusera på kompetensen

Undvik information om ålder, kön och etnicitet i de första stegen av rekryteringsprocessen för att minska risken för omedvetna fördomar. Det gör att du kan välja kandidater baserat på deras kompetens och erfarenhet, inte på fördomar eller stereotyper. Det kan hjälpa dig att bredda din rekrytering och nå ut till fler talanger

Så här undviker du diskriminering i annonstext

Samarbeta med nätverk

Samarbeta med organisationer och nätverk som fokuserar på mångfald och inkludering för att nå olika talanger. Det innebär att organisationen arbetar aktivt för att rekrytera från olika bakgrunder och grupper för att säkerställa en mångsidig arbetsstyrka där alla har lika möjligheter och representation.

Få koll på möjliga hjälpmedel

Diskutera med kandidaten om eventuella anpassningar som skulle underlätta arbetet. De kan ha egna idéer om hur de kan bäst utföra sina uppgifter. Arbetsgivare kan få ett ekonomiskt bidrag till hjälpmedel om du har medarbetare som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning eller ohälsa.

Anpassningar och hälpmedel

Visa att du är villig att anpassa

Kan du anpassa din tjänst efter den arbetssökandes personliga förutsättningar? Då ökar chansen att du få fler sökande. En ny funktion i Platsbanken gör det lättare för sökande att hitta dessa tjänster. När du skapar en annons i Arbetsförmedlingens självservicetjänst Annonsera får du frågan: ”Kan du anpassa rollen eller arbetsplatsen”. Om du svarar ja markeras tjänsten med Öppen för alla.

Visa att din annons är öppen för alla

Ordna inkluderande karriärmässor

Se till att era rekryteringsevent är utformade för att främja mångfald och inkludering och skapa en mix i personalen som representerar olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Ett exempel på det är karriärmässor för olika grupper, såsom kvinnor, minoriteter, personer med funktionsnedsättningar eller andra grupper som är underrepresenterade inom vissa branscher.

Skapa en mångfaldspolicy

Tydliggör företagets åtagande för mångfald och inkludering genom att utveckla och kommunicera en konkret mångfaldspolicy. En sådan policy fastställer organisationens åtaganden, värderingar och strategier för att säkerställa att rekryteringsprocessen är rättvis, öppen och ger möjlighet för kandidater från olika bakgrunder att delta på lika villkor.