Nystartsjobb gav Siggesta gård växtkraft

Publicerad: 2023-11-17

Trots perioder med brist på arbetskraft har hotell- och konferensanläggningen Siggesta gård lyckats rekrytera nya medarbetare till sin verksamhet.
– Att kunna anställa med nystartsjobb har verkligen varit bra för oss, säger Susanne Blomberg, vd på företaget.

Medarbetaren Bereket Teklemariam och Susanne Blomberg, vd på Siggesta gård.

Medarbetaren Bereket Teklemariam och Susanne Blomberg, vd på Siggesta gård.

Siggesta gård är en hotell- och konferensanläggning i lantlig miljö utanför Stockholm. De har även ett särskilt fokus på boende och uteaktiveter för barnfamiljer. Med restaurang, bageri, boende, djur och friluftsliv är det många roller som ska fyllas. Störst tryck har anläggningen under högtider och lovperioder.

Flera i personalen har genom åren först varit anställda med nystartsjobb, det vill säga en vanlig anställning men där arbetsgivaren får ekonomiskt stöd av Arbetsförmedlingen för att anställa någon som är nyanländ eller har varit utan jobb en längre period.

– Nystartsjobb fungerar väldigt bra för oss. Eftersom vi jobbar i säsong är det relativt enkelt att i lågsäsong ta in någon som sen lär sig jobbet innan vi går in i högsäsong, sommar till exempel, säger Susanne Blomberg.

Så kan du anställa med nystartsjobb

Ser en drivkraft hos många

Många av dem som rekryterats till gården genom nystartsjobb och andra stöd, har varit borta från arbetsmarknaden en längre tid eller har haft svårt att få jobb av olika anledningar. En del kommer tillbaka från en lång sjukskrivning, andra har en bakgrund från ett annat land. Det Susanne och hennes kolleger upplevt är att det finns en drivkraft hos många av de sökande som stått långt från arbetsmarknaden, man vill komma tillbaka till arbetslivet och uppskattar en anställning.

– De som har kommit hit har varit motiverade, de är nyfikna och vill verkligen komma tillbaka till arbetslivet.

Många är glada och tacksamma över att äntligen få ett arbete, menar hon. Och då finns också motivation och en stor lojalitet. Susanne Blomberg tycker det är en tillgång för alla i organisationen att få in medarbetare med annorlunda bakgrund och särskilda förutsättningar

– Det motiverar och bidrar till tolerans och öppenhet på arbetsplatsen, säger hon.

Kunde ta steget – tack vare nystartsjobb

Susanne Blomberg ser flera fördelar med att ha ett brett och öppet synsätt när de rekryterar. Personer från andra branscher och med erfarenheter från andra länder kan vitalisera och berika verksamheten på flera sätt:

– Vår köksträdgård har vi till exempel byggt upp tack vare att vi tog in Bereket Teklemariam från Eritrea för fem år sedan. Han hade drivit egen gård i sitt hemland, vilket gjorde att vi kunde ta steget vi funderat på länge, och öppna upp en köksträdgård med egen odling och förverkliga vår vision att servera egenodlade grönsaker, säger hon.

Att nystartsjobb i mångt och mycket är en vanlig anställning som vilken annan som helst, tror Susanne Blomberg har betydelse för att motivera kandidaterna:

– Det är bra ur ett anställningsperspektiv. Man går in på provanställning som sen blir en tillsvidareanställning. Det är vi arbetsgivare som får stödet, och de anställda har en anställning med samma villkor och samma rättigheter som alla andra. Man är med i lönesnurran, har medarbetarsamtal och rätt till arbetsplatsinsatser och sådant, säger hon.

Räkna ut ersättningen när du anställer med nystartsjobb

Viktigt att vara mentor

Susanne Blomberg menar att fler arbetsgivare skulle kunna ha nytta av att rekrytera personer med nystartsjobb. Hon betonar även vikten att ha en mentor åt den nyanställde och att arbetsplatsen är införstådd med att personen kan behöva extra stöd under den första perioden.

– Min erfarenhet är att det tar ungefär tre månader innan den anställda kan utföra arbetet självständigt beroende på arbetsuppgifter och språkkunskaper bland annat. Är man som arbetsgivare lite nyfiken av sig och beredd att ta klivet kan man vinna mycket på att anställa med nystartsjobb, säger Susanne Blomberg.