Äldreboenden löser bemanningen med hjälp av nystartsjobb

Publicerad: 2023-09-20

På omsorgsföretaget Vardagas äldreboenden har man upptäckt nystartsjobb som ett sätt att få fler medarbetare till vården.
– Vi ser fler positiva effekter med att ta in nystartsjobbare, ökad kvalitet, glada och nöjda vårdtagare och stärkt teamkänsla, säger Marie Eriksson, verksamhetschef på Furans äldreboende.

Marie Eriksson, verksamhetschef på Furans äldreboende, tillsammans med nystartsjobbaren Rozina Nowrozi.

Furans äldreboende är ett demensboende med naturen inpå knuten där det ligger strax norr om Stockholm. I likhet med alla andra aktörer i branschen är rekryteringen en svår nöt att knäcka. Men genom att anställa med nystartsjobb har Vardaga kunnat bygga på sin bemanning.

Kom snabbt in i jobbet

22-åriga Rozina Nowrozi från Afghanistan jobbar på Furan och är en av fem talanger som nu lär sig och jobbar med de äldre på omsorgsföretagets boenden i kommunen.

– Jag var inställd på att det skulle vara svårt, men det gick snabbt att komma in i jobbet. Mina kollegor, chefer och Arbetsförmedlingen har varit till stor hjälp, säger Rozina.

Så kan du anställa med nystartsjobb

Rozina Nowrozi, började sitt nystartsjobb på Furan i december 2022. På några få månader har hon gjort stora framsteg med språket och utvecklats till en uppskattad kollega och vårdare på demensboendet.

Är ett team runt nystartsjobbaren

– Vi tar hand om nystartsjobbaren tillsammans och vi är ett team runt dem, säger hon. Vi slussar in rutiner efterhand och är noga med att bara ta in en ny person i taget för inskolningen ska hålla hög kvalitet hela vägen, säger Marie Eriksson.

För att det ska gå smidigt för nystartsjobbaren att komma in i rollen och för att vårdteamet ska kunna ta hand om en ny och oerfaren kollega, har man arbetat fram ett upplägg som fungerar för alla. Även om man är ny och oerfaren ska man steg för steg få ta sig an mer ansvarsfulla och avancerade arbetsuppgifter, och inte fastna i de enklare städuppgifterna – som ju alla ska dela på.

Språket kan vara en utmaning

Självklart finns det utmaningar för både arbetstagare och arbetsgivare – inte minst i språket då många kandidater inte varit så länge i Sverige. Det är viktigt att nystartsjobbaren känner sig trygg i gruppen och vågar använda sin svenska. Och det gör Rozina, menar Marie Eriksson.

– Rozina pratar med kollegor och de boende och när orden inte räcker till använder hon kroppsspråk och samspelar på ett kreativt sätt. Hon gör stora framsteg varje dag.

Räkna ut ersättningen när du anställer med nystartsjobb

Rozina tycker det är motiverade att lära sig svenska och att vilja utbilda sig för att få en tryggare anställning på sikt.

– Ett måste är att lära sig språket. Man måste kämpa och ta ett steg i taget och sedan våga ta ett till. Mitt råd är att gå till ett jobb som du klarar av i det nya landet, och därifrån kan du utvecklas, säger hon.

Målet är att erbjuda fasta anställningar

Sedan starten har Vardaga i Täby med flera olika enheter tagit sig an fem nystartsjobbare. Det har gått över förväntan tycker Marie Eriksson. De nystartsjobbare hon träffar är enormt målinriktade och vill lära svenska, skaffa en utbildning för att få ett riktigt jobb och börja sitt nya liv här i Sverige.

– Vårt mål är att kunna erbjuda fasta anställningar på sikt. Vår kortsiktiga ambition är att ge Rozina och andra nystartsjobbare en möjlighet till inkomst och referenser som kan leda till en tryggare livssituation och att de ska bli etablerade i arbetslivet. Om vi inte kan anställa kan det bli något annat vårdboende inom Vardaga.

Marie Eriksson konstaterar att de finns många vinnare.

– Vi får ökad kvalitet, nöjda och glada vårdtagare. Samtidigt är det väldigt tillfredställande att få hjälpa en nyanländ in i samhället som på sikt kanske blir en ny kollega. Det är underbart att se hur självförtroendet växer hos nystartsjobbarna för varje dag som går.