Kommunens satsning på nystartsjobb ger långtidsarbetslösa arbete

Publicerad: 2023-09-04

Ronneby kommun arbetar sedan flera år långsiktigt och metodiskt för att motverka långtidsarbetslöshet bland invånarna. Genom satsningen på nystartsjobb via Arbetsförmedlingen har omkring sex av tio arbetssökande gått vidare till en reguljär anställning.

Nystartsjobben fungerar som en dörröppnare för individen menar Therese Bohnsack, arbetsmarknadsansvarig i Ronneby kommun.

Ronneby kommun använder det ekonomiska stödet nystartsjobb till att bygga nätverk med potentiella arbetsgivare, både inom kommunens egna förvaltningar och med verksamheter och föreningar ute på landsbygden.

– Nystartsjobb fungerar som en dörröppnare för individen. För den som gått arbetslös länge kan det behövas en kedja av insatser innan man är mogen för en anställning, säger Therese Bohnsack som är arbetsmarknadsansvarig i Ronneby kommun.

Flyktingvågen krävde nya lösningar

Det var i samband med flyktingvågen 2015 som Ronneby fick upp ögonen för Arbetsförmedlingens satsning på nystartsjobb. Som många av landets kommuner fick Ronneby det politiskt styrda uppdraget att ge hundratals individer ett första jobb i Sverige.

Så kan du anställa med nystartsjobb

– Vi har lärt oss enormt mycket av åren under flyktingvågen som vi använder nu i vårt långsiktiga arbete för att stötta långtidsarbetslösa, säger Therese Bohnsack.

Utrikesfödda kvinnor i fokus

Just nu är kommunens fokus på utrikesfödda kvinnor, som är en grupp som av olika skäl ofta hamnar i långtidsarbetslöshet. De behöver ofta en rad olika insatser för att ta sig ut på arbetsmarknaden. Många småbarnsfamiljer från Syrien kom till Ronneby under flyktingvågen och det var männen i familjerna som var aktiva i arbetssökandet. Nu har barnen blivit stora och kvinnorna behövs inte på samma sätt i hemmet utan är tillgängliga på arbetsmarknaden.

– Nystartsjobb kan bli en början på en anställning, men det är inte hela lösningen, säger Therese. Man behöver bygga en kedja av insatser och man behöver framför allt ha en långsiktig inställning. Det gäller både arbetssökande och arbetsgivare.

Vill inspirera till studier

I mötet med arbetssökande i olika deltagargrupper pratar man om vad som händer när nystartsjobbet avslutas, ofta efter ett eller två år. Studier lyfts fram som ett sätt att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Svenska språket är en viktig del. Många arbetssökande har gått på Sfi, svenska för invandrare, men inte haft möjlighet att prata så mycket svenska i vardagslivet. Nystartsjobbet blir ofta en första möjlighet att träna svenska.

– Alla vet att praktisk träning ger bäst resultat. Det öppnar dörrarna för individen att kunna svenska, säger Therese Bohnsack.

Räkna ut ersättningen när du anställer med nystartsjobb

Eftersom Ronneby kommun tycker att utbildningsnivån i kommunen är för låg vill man försöka höja den. Man vet också att de flyktingar som kom under 2018 generellt har en lägre utbildningsnivå än de som kom i första vågen, 2015.

– Vi talar ofta om att utbildning ger trygghet på sikt. Vi ser också att motivationen att studera ökar bland de som får chansen till nystartsjobb, säger Therese Bohnsack.

Coacher och studievägledare viktiga

Hon berättar vidare att mycket handlar om att motivera arbetssökande genom coacher och studievägledare. Kommunen jobbar även med att involvera chefer och handledare ute på arbetsplatserna.

– Vi vet av erfarenhet att det behövs samverkan för att lyckas, säger Therese. Det går inte att sätta ut tio personer på olika arbetsplatser och sen lämna dem där. Vi har valt att stötta arbetsgivare för att det ska bli ett samarbete som håller över tid.

Stora vinster för samhället och individen

Cirka 25 nystartsjobb per år arbetar kommunen med idag jämfört med 100-150 för åtta år sedan. Omkring 60 procent av de som haft nystartsjobb har gått vidare till reguljära anställningar. Framför allt inom utbildningsförvaltningen och vård och omsorg, men även i den privata sektorn.

– Det kräver en hel del av oss att anställa många individer samtidigt, men vi har hittat ett sätt som fungerar. Vi har lagt många miljoner på nystartsjobb men det har gett positiva resultat. Både samhällsekonomiskt och för individen ser vi stora vinster, säger Therese Bohnsack.