Ukrainska

Är du från Ukraina?

Information om inskrivning och att söka jobb i Sverige.

Arbeta i Sverige

Rättigheter, skyldigheter, lön och förmåner.

Introduktionsjobb

När du behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden.

Lönebidrag

Om du har en funktionsnedsättning kan du få ett jobb som är anpassat för dig. Din arbetsgivare kan få bidrag till din lön.

Nystartsjobb

Med ett nystartsjobb får du som varit arbetslös länge eller varit borta från arbetslivet till exempel på grund av sjukdom en chans att börja om.