دفاتر ما

در یک دفتر خدمات، در مورد مسائل ساده‌ تر مربوط به (Arbetsförmedlingen) کمک می‌ گیرید. برای مراجعه به دفتر خدمات نیازی به قرار ملاقات ندارید. در بعضی موارد گاهی اوقات به یک قرار ملاقات با ما نیاز دارید. بنابراین، در بسیاری از موقعیت ها، ما دفاتر و مکان‌ های دیگری داریم که می‌ توانیم با شما ملاقات کنیم.

Vänta, informationen laddas...

شما می توانید در این مورد از یک دفتر خدمات کمک بگیرید

دفتر خدمات یک همکاری بین اداره کار(Arbetsförmedlingen) ، اداره تقاعد سوئد(Pensionsmyndigheten) ، اداره بیمه اجتماعی سوئد(Försäkringskassan) ، اداره مالیات(Skatteverket) ، اداره مهاجرت سوئد(Migrationsverket) و مرکز خدمات دولتی است. در دفتر خدمات مرکز خدمات ایالت
ها(Statens servicecenter) ، می توانید در موارد ذیل کمک بگیرید:

  • از خدمات دیجیتال اداره کاریابی استفاده کنید
  • در اداره کار ثبت نام کنید
  • گزارش فعالیت
  • فورم ها و گواهی ها را پر و چاپ کنید
  • معلومات مربوط به اداره کاریابی را از همین اداره بدست آورید و درک کنید.

شما به عنوان یک متقاضی کار این فرصت را دارید که از رایانه برای جستجوی وظیفه و کار و نوشتن اسناد درخواست استفاده کنید.

به عنوان یک کارفرما، می توانید در استفاده از خدمات دیجیتل کمک بگیرید و اطلاعات کلی را دریافت کنید.

برای دریافت کمک در دفتر خدمات نیازی به قرار ملاقات ندارید. قبل از بازدید از یک دفتر خدمات، مفید است که ساعات کار را بررسی کنید زیرا ممکن است به سرعت تغییر کند. به یاد داشته باشید که هنگام بازدید از یک دفتر خدمات، شناسنامه را همراه داشته باشید.

در جستجوی کار خود در یک دفتر خدمات پشتیبانی دریافت کنید

فلم
/

1 دقیقه 58 ثانیه

در این ویدیو، یک مدیر خدمات در مرکز خدمات ایالت ها (Statens servicecenter) در مورد کمکی که می توانید در یک دفتر خدمات دریافت کنید صحبت می کند.

اگر قصد دارید به دفتری نامه بفرستید

هنگام ارسال نامه از طریق پست به یکی از دفاتر ما، باید از آدرس ذیل استفاده شود، مگر اینکه خلاف آن مشخص شده باشد. نام گیرنده می تواند روی پاکت نوشته شود، اما باید در زیر آژانس کاریابی (Arbetsförmedlingen) نوشته شود. لازم نیست گیرنده را روی پاکت مشخص کنید.

Arbetsförmedlingen
(نام گیرنده را اینجا وارد کنید)
FE 8xxx (xxx باید با شماره FE منحصر به فرد دفتر که هنگام جستجوی دفتر از طریق عملکرد جستجو در این صفحه مشاهده می کنید، جایگزین شود.)
10767 Stockholm

مهم است که بدانید

اگر نام گیرنده را بالای آژانس کاریابی (Arbetsförmedlingen) بنویسید، نامه در ترمینال کد پستی در استکهلم گیر می کند و خطر نگرفتن آن را دارد.

صنایع که در آن ما تخصص ارائه می دهیم

وقتی پشت یافت کردن وظیفه در فرهنگ و رسانه و ارسال استید ما مشوره بیشتری برای ارائه به شما داریم.

خدمات کاریابی صنعت (به زبان سویدنی و انگلیسی)