تعویض پولی برای مصارف سفر

اگر شما برای مصاحبۀ استخدامی به یک محل دیگر،به غیر از محل اقامت تان میروید، میتوانید برای مصارف سفر و اقامت تان کمک اقتصادی دریافت نمایید. همچنان اگر شما در یک برنامه و یا یک بررسی در یک محل دیگر سهم می گیرید نیز می توانید کمک اقتصادی دریافت کنید. تقاضا باید قبل از سفر صورت بگیرد.

تعویض پولی برای مصاحبۀ استخدامی

زمانی که می خواهید برای یک مصاحبۀ استخدامی بروید، در صورت همه شرایط ذیل را تکمیل نمایید، می توانید برای مصارف سفر و مسکن، کمک اقتصادی دریافت نمایید:

 • 20 ساله شده و بیکار باشید و یا هم این خطر وجود داشته باشد که بیکار شوید
 • به عنوان یک جویای کار نزد ما ثبت نام باشید
 • یافتن کار در نزدیکی محل اقامت تان مشکل باشد
 • بتوانید ثابت سازید که کارفرما شما را برای اجرای بازدید نزد خود فرا خوانده است.

برعلاوه باید

 • ما بررسی نماییم که آیا این بازدید برای این که بتوانید استخدام شوید، لازمی است و یا خیر
 • باید کار در Platsbanken (بانک اطلاعاتی) یا هم معادل آن در اتحادیۀ اروپا، منطقۀ اقتصادی اتحادیۀ اروپا در جای که شما کار را تقاضا می کنید، موجود باشد. شغل می تواند همچنان در ویب سایت Eures نیز موجود باشد.

تعویض پولی برای سفر در هنگام اشتراک شما در برنامه ها

اگر شما در یکی از برنامه های ما در یک شهر سهم می گیرید که نمی توانید به آنجا روزمره سفر نمایید، در آن صورت می توانید برای مصارف اقامت و مصارف اضافی برای مسکن دو نفری کمک اقتصادی دریافت کنید. در آن زمان می توانید کمک اقتصادی برای مصارف سفر و مسکن را بدست بیآورید، اگر:

 • در یکی از برنامه های ما ثبت نام باشید
 • توانبخشی به هدف زندگی کاری را حاصل نمایید
 • قبل آغاز نمودن یک برنامه یک بررسی را سپری نمایید
 • قبل از تصمیم در مورد برنامۀ استقرار و جاگزینی، باید نزد ما رفت و آمد نمایید.

چگونه می توانم سفر خود را رزیرف نماییم؟

 1. قبل از این که به سفر بروید باید کمک اقتصادی برای سفر ها و مسکن را تقاضا کنید. این کار را با گرفتن تماس با Arbetsförmedlingen (ادارۀ کاریابی) انجام می دهید.
 2. ما در آن هنگام نخست ارزیابی می کنیم که آیا شما همه شرایط را تکمیل می نمایید و یا نه و بعداَ تصمیم می گیریم که آیا شما حق دریافت کمک اقتصادی را دارید و یا خیر.
 3. پس از گرفتن تصمیم، می توانیم سفر های هوایی در داخل اتحادیۀ اروپا یا منطقۀ اقتصادی اروپا و سفر ها توسط ریل را در داخل سویدن، ناروی و دنمارک ریزرف کنیم. شما همچنان می توانید خود تان نیز سفر را ریزرف نمایید و سپس برای مصارف را که پرداخته اید، پول بدست بیآورید.

تعویض پولی برای مصارف تان را می توانید این چنین تقاضا کنید

شما تعویض پولی را ماهوار و به شکل پرداخت معوق (یعنی برای ماۀ گذشته) تقاضا می کنید. این چنین عمل نمایید:

 1. به کمک کارت شناسایی الکترونیک (به طور مثال mobilt bank-id) وارد Mina sidor (صفحات من) شوید.
 2. اگر ما تصمیم گرفته باشیم که شما مستحق دریافت تعویض پولی می گردید در آن صورت گزینۀ تعویض پولی برای سفر، قابل دید می باشد. در صورت که تعویض پولی برای درخواست نمودن نداشته باشید، این گزینه قابل دید نمی باشد.
 3. روی تعویض پولی برای سفر کلیک نموده و اطلاعات شخصی خود در مورد خدمات الکترونیک را مطابق راهنمایی ها وارد نمایید.
 4. زمانی که این کار را انجام دادید توسط کارت شناسایی الکترونیک خود امضاء نمایید.

در صورتی که کمپیوتر یا کارت شناسایی الکترونیک ندارید

اگر شما بنابر دلایلی امکان تقاضا برای تعویض پولی را به شکل دیجیتال ندارید به شمارۀ 0771416416 به ما زنگ بزنید.

چقدر پول می توانم برای کمک مصارف سفر بدست بیآورم؟

 • برای سفر های روزانه می توانید برای آن بخش مصارف سفر که بیشتر از 600 کرون در ماه می باشد یا هم برای مصارف که بیشتر از سفر های معمولی روزانه قرار دارد، تعویض پولی بدست بیآورید
 • برای سفر در هنگام مصاحبه های استخدامی میتوانید حداکثر 2500 کرون بدست بیآورید.
 • اگر شما باید قبل از اخذ تصمیم در مورد برنامۀ استقرار و جاگزینی،نزد ما رفت و آمد نمایید، میتوانید برای همه مصارف پول بدست بیآورید.
 • برای مصارف مسکن می توانید 110 کرون در روز، حد اکثر 2400 کرون در هر ماه بدست بیآورید.

سوال ها و جواب های معمولی

نزدیک‌ترین تاریخی که می‌توانم کمک‌هزینه سفر درخواست کنم چه موقع است؟

اگر با پرداخت کمک‌هزینه سفر به شما موافقت شده باشد می‌توانید ماه بعد از ماهی که سفر یا سفرها را انجام داده‌اید، مبلغ را درخواست کنید. مهم - بخاطر داشته باشید که قبض‌های رسید پرداختی‌های خود را نگه دارید چون بایستی آنها را به درخواستتان ضمیمه کنید.

برای سفر با اتومبیل چگونه درخواست کمک‌هزینه کنم؟

اگر با پرداخت کمک‌هزینه سفر با اتومبیل به شما موافقت شده باشد می توانید ماه بعد از ماهی که سفر یا سفرها را انجام داده‌اید، مبلغ را درخواست کنید. وقتی برای کمک‌هزینه سفر با اتومبیل درخواست می‌کنید بایستی تعداد روزهای سفر را بنویسید. یک روز سفر، شامل سفر از خانه به محل و بازگشتن به خانه است. اگر با اتومبیل سفر می‌کنید نیازی نیست قبض رسید را ضمیمه کنید.

درخواست خود را در چه محدوده زمانی بایستی تحویل دهم؟

ماه سفر یا آغاز سفرهای خود را مبنا قرار دهید. نام این ماه بایستی در بالای برگ درخواست نوشته شود.

اگر یک کارت ماهانه دارید و مدت اعتبار آن بیشتر از پایان ماه است از تاریخ شروع فعالیت تا آخرین تاریخ اعتبار کارت ماهانه را بنویسید.

شما پول‌ها را چه موقع پرداخت می‌کنید؟

ما برای آنکه بتوانیم کمک‌هزینه سفر را به شما پرداخت کنیم بایستی شما اول یک درخواست برای کمک‌هزینه پُر کنید، پس از آن می‌توانید پول‌های خود را دریافت کنید. معمولاً پول را ظرف چند روز کاری هفته دریافت می‌کنید. اگر درخواست شما به تکمیل نیاز داشته باشد ممکن است چند روز دیگر هم طول بکشد تا پول را دریافت کنید.

پول خود را چگونه دریافت می‌کنم؟

سوئد بانک (Swedbank) پرداختی‌ها را انجام می‌دهد. اگر یک حساب بانکی متصل به شماره شناسائی فردی خود دارید پول‌ها به آن حساب واریز می‌شود صرفنظر از اینکه در کدام بانک چنین حسابی داشته باشید. سوئد بانک اطلاعیه‌ای با اطلاعات در مورد پرداخت برای شما ارسال می‌کند.

اگر حساب بانکی نداشته باشید پول را بصورت حواله پُستی دریافت می‌کنید.

اگر پول‌تان را بصورت برگه حواله دریافت کرده‌اید و می‌خواهید پرداخت بعدی به حساب بانکی شما واریز شود با سوئد بانک تماس بگیرید. حساب خود را می‌توانید در وبگاه سوئد بانک گزارش دهید.

آیا فرد راهنمای (ledsagare) من هم می‌تواند پول دریافت کند؟

بله، اگر برای سفرهای خود به یک فرد راهنما نیاز دارید، او می‌تواند برای خرج سفر، دوری از خانه، هزینه محل سکونت و درآمد از دست رفته پول دریافت کند.

چرا به من نامه داده‌اند که من موظف به بازپرداخت پول هستم؟

اگر به ما اطلاعات نادرست بدهید یا به شیوۀ دیگری باعث شده باشید که پول بر مبنای درستی پرداخت نشده باشد یا به مبلغ بیشتری پرداخت شده باشد، ممکن است موظف به بازپرداخت شوید.

من شنیده‌ام که کمک هزینه رفت و آمد روزانه و کمک هزینه اثاث‌کشی پرداخت می‌شود. آیا این کمک‌های مالی هنوز هم وجود دارد؟

خیر، کمک هزینه رفت و آمد روزانه و کمک هزینه اثاث‌کشی دیگر وجود ندارد.

اگر سؤالات دیگری داشته باشم با کجا تماس بگیرم؟

اگر سؤالات دیگری دارید که پاسخ آنها را دریافت نکرده‌اید با کمال میل با ما تماس بگیرید. در این تماس بگویید که سؤال شما دربارۀ کمک هزینه سفر (reseersättning) است.