تعویض پولی برای مصارف سفر

اگر به یک مصاحبه وظیفوی در موقعیتی به غیر محل زنده گی خود روان می شوید، در برخی مواقع تعویض مصرف سیر و سفر و اقامت را دریافت کرده می توانید. اگر در پروگرامی در دیگر موقعیتی اشتراک می کنید یا اگر جواز انجام تحقیقات برای شما داده شده است، تادیه دریافت کرده می توانید. باید با ایجنسی کاریابی (Arbetsförmedlingen) برای درخواست دریافت تعویض مصرف سفر قبل از آن سفر به تماس گردید.

کمک مصرف سفر برای مصاحبه استخدام

وقتی که باید برای اشتراک در مصاحبه کاری به موقعیتی روان شوید که خارج از فاصله رفت و آمد روزانه وار نرمال است، شما می توانید تعویض پولی به شکل اعظمی 2500 SEK را برای سفر و مصارف اقامت بگیرید اگر همه معیارهای ذیل را داشته باشید. شما

 • قبل از سفر تعویض مصرف سفر را درخواست کرده باشید
 • 20 ساله شده باشید یا معرض خطر بیکار شدن قرار داشته باشید
 • منحیث جویای کار در سازمان ما ثبت نام شده باشید

در بیرون از فاصله رفت و آمد روزانه وار نرمال، در این مورد یعنی یک سفر رفت و برگشت حداقل 3 ساعته.

هم، باید

 • ما بررسی و تعیین می کنیم که این ملاقات برای شما لازمی است که بتوانید این وظیفه را بگیرید و شما در یا جوار شهر خود وظیفه یافت کرده نمی توانید.
 • این وظیفه در بانک موقعیت (Platsbanken) یا محل برابر با آن در کشورهای اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا تبلیغ شده است. این وظیفه ممکن است همچنان در ویب سایت های Eures هم تبلیغ شده باشد.

از یاد داشته باشید که معلومات مرتبط به وظیفه ای را که برای آن درخواست ثبت کردید، مثال یک لینک به آن تبلیغ در بانک موقعیت، نمبر شناسایی تبلیغات یا عکس آن تبلیغ را نگه دارید. شاید ضرورت باشد که شما این معلومات را برای ما در وقت درخواست تعویض مصرف سفر ارائه نمایید.

طریقه دریافت تصمیم و رزرو وقت

 1. شما در وقت مناسب قبل از سفر خود باید با ایجنسی کاریابی به شماره 0771-416 416 به تماس شوید که برای تعویض مصرف سفر درخواستی دهید. شما نباید دیرتر از سه روز هفته قبل از سفر در داخل سوئد و نباید دیرتر از پنج روز هفته قبل از سفر در داخل اتحادیه اروپا/منطقه اقتصادی اروپا درخواستی ثبت کنید.
 2. ما بررسی می کنیم که آیا همگی شرایط رعایت شده اند و بعد تصمیم می گیریم که آیا شما واجد شرایط تعویض می باشید یا نخیر.
 3. اگر تصمیم مثبت باشد، ما شما را خواهیم گفت چقدر تعویض دریافت خواهید کرد و همراه شما موافقه می نماییم که سفر و اقامت احتمالی چه رقم باید رزرو گردند. ایجنسی کاریابی سفر هوایی را در داخل اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا و سفر با ترن در داخل سوئد، نروژ و دنمارک را رزرو کرده می تواند. شما همچنان سفر را خودتان رزرو می توانید کنید و بعد درخواست تعویض برای مصارف خود را بعد از سفر تسلیم کرده می توانید.

تعویض مصرف سفر برای پروگرام ها یا تحقیقات

شما تعویض سفر را دریافت می توانید کنید اگر شما

 • در یکی از پروگرام های ما نام نویسی شده باشید و ضرورت به سفر به دیگر موقعیت مکانی داشته باشید
 • توانبخشی راهیابی زندگی کاری (arbetslivsinriktad rehabilitering) دریافت می کنید
 • تحقیقاتی را قبل از شروع یک پروگرام مکمل می کنید.
 • برای سفرهای روزانه وار، شما می توانید تعویض آن بخش از مصرف سفر را دریافت نمایید که زیادتر از مصرف یک سیر و سفر روزانه وار نرمال در موقعیتی است که زندگی می کنید. شما باید حداقل 600 کرون را خودتان در ماه پرداخت نمایید.
 • اگر شما مسیر درازی را طی می کنید و ضرورت به اقامت در استراحتگاه را دارید، شما تعویض سفر به پروگرام را وقتی دریافت کرده می توانید که پروگرام شروع می شود و تعویض مصرف برگشتن به خانه وقتی که پروگرام ختم می شود. اگر طول مدت پروگرام زیادتر از 14 روز باشد، شما یک سفر برگشت به خانه در ماه را هم دریافت می توانید کنید.

وقتی شما قبل از گرفته شدن تصمیم درباره پروگرام استقرار (etableringsprogrammet) مارا ملاقات می نمایید، همچنان تعویض آن سفر به و از ایجنسی کاریابی را هم دریافت کرده می توانید.

تعویض مصرف محل اقامت

اگر طول مدت پروگرام کمتر از 30 روز می باشد، شما تعویض مصرف اقامتگاه خود را در دیگر موقعیت دریافت کرده می توانید. شما محل اقامت خود را از طریق ما می توانید رزرو کنید و ضرورت نیست که خودتان پیسه بدهید.

اگر طول مدت پروگرام 30 روز یا زیادتر می باشد، شما تعویض مصرف خانه به مقدار 110 کرون روازنه وار دریافت کرده می توانید، اما این مقدار زیادتر از 2400 کرون در ماه نمی تواند باشد. شما سپس خودتان محل اقامت خود را ترتیب خواهید داد.

چه رقم یک تصمیم دریافت کرده و رزرو کنید

شما قبل از سفر درخواست تعویض مصرف سفر را ثبت باید کنید. با نمبر0771-416 416 با ما به تماس گردید تا معلوماتی درباره طریقه انجام این کار بگیرید.

طریقه درخواست تعویض مصارف خود

شما درخواست تعویض را بعد از پرداخت ثبت کرده می توانید. این قسم عمل کنید:

 1. با آیدی هویت الکترونیکی داخل صفحات من (Mina sidor) شوید (مثال آیدی موبایل بانک)
 2. اگر تصمیم ما این باشد که شما واجد شرایط گرفتن تعویض استید، این بدیل «تعویض سفر» (Ersättning för resa) نمایش داده می شود. اگر شما تصمیمی که نشان دهد واجد شرایط تعویض استید را دریافت نکردید، این بدیل نشان داده نخواهد شد.
 3. سر «تعویض سفر» (Ersättning för resa) کلیک کرده و معلومات خود را به اساس طرزالعمل های در سرویس دیجیتال خانه پری کنید.
 4. وقتی این کار را انجام دادید، با آیدی الکترونیکی خود داخل شوید.

در صورتی که کمپیوتر یا آیدی الکترونیکی ندارید

در صورتیکه بدلایلی نمی‌توانید برای غرامت به شکل دیجیتالی درخواست کنید، ذریعۀ نمبر416 ‎0771-416 با ما به تماس شوید.

سؤالات رایج و جوابهای آنها

سؤالات رایج و جوابهای آنها

اگر به شما اجازه داده شده است که ذریعۀ واسطۀ نقلیه شخصی خود سفر کنید، برای غرامت مسافت سفر قبلی، درخواستی بدهید. ضرورت به ضمیمه کردن بل ندارید.

اگر در زمان اشتراک در یک پروگرام به شما اجازه سفر داده شده است، فقط برای روزهایی که مجبور به سفر رفت و برگشت نزد تنظیم کننده پروگرام شده‌اید، غرامت دریافت خواهید کرد. شما برای مسافت سفر انجام شده، در ماه بعد از تکمیل سفر(ها) درخواستی بدهید و تعداد روزهای سفر را ذکر کنید. یک روز سفر برابر با یک سفر رفت‌ وبرگشت است.

زمانیکه درخواستی برای غرامت مصارف سفر با ترانسپورتیشن عمومی مینمایم، کدام دورۀ زمانی را باید مشخص کنم؟

سر از ماه انجام شدن سفر یا شروع سفر/سفرها را ذکر کنید. دورۀ زمانی باید همان ماهی باشد که در درخواستی که در Mina sidor است، معلوم می‌شود.

اگر یک کارت تاریخ دار دارید که بیشتر از یک ماه وقت دارد، از اولین روز اعتبار کارت تاریخ دار الی آخرین روز اعتبار کارت تاریخ دار، دورۀ زمانی را ذکر کنید.

چی وقت باید بلها را نگاه کنم؟

اگر شخص خودتان مصارف سفر یا اقامت را پرداخت کرده‌اید، باید بل‌هایی که مصارف شما را نشان می‌دهد، نزد خود حفظ کنید. باید در زمان درخواست غرامت بل‌ها را ضمیمه کنید. این بل‌ها باید شامل تاریخ خریداری، مدت اعتبار و مقدار پرداخت شما باشد.

چی وقت پول را می پردازید؟

برای اینکه بتوانیم به شما غرامت پرداخت کنیم، ابتدا باید یک درخواست غرامت را ارائه کنید، بعد از آن می‌توانید پول خود را دریافت کنید. معمولاً پول شما ظرف چند روز کاری تادیه می‌شود. اگر قرار باشد رسیدهای مرتبط را به ورقهٔ درخواستی ضمیمه کنید، احتمالاً تادیه پول مدت زمان بیشتری را در بر می‌گیرد.

چگونه پول خود را دریافت کنم؟

Swedbank مسائل مربوط به تادیه را مدیریت می‌کند. اگر دارای حساب بانکی متصل به نمبر تامین اجتماعی باشید، پول شما، صرفنظر از نام بانک شما، به آن حساب حواله می‌شود. Swedbank معلومات تادیه را از طریق پیام به شما ارسال می‌کند.

اگر حساب بانکی نداشته باشید، کارتِ پرداخت، ذریعۀ پست به شما ارسال می‌شود.

اگر کارتِ پرداخت را دریافت نموده باشید ولی خواهان آن باشید که تادیهٔ بعدی به حساب بانکی شما صورت بگیرد، باید با Swedbank به تماس شوید. امکان راجستر اکانت شما در وبسایت Swedbank وجود دارد.

تاریخ پرداخت نمایش داده شده در خدمات دیجیتالی " Ersättning för resa " در Mina sidor ، همان تاریخی هست که ما آن را پرداخت می‌کنیم. بعد از آن، احتمالاً چند روز طول می‌کشد تا پول به حساب شما منتقل شود یا آنرا در کارت پرداختی خود دریافت کنید.

آیا شخص همراه من نیز پول دریافت میکند؟

بلی، اگر ضرور باشد که یک شخص شما را در سفرها همراهی کند، آن شخص نیز به خاطر مصارف سفر، کمک‌ مصرف، مصارف اقامت و عایدات از‌دست رفته، غرامت دریافت می‌کند.

چرا به من اعلان شده است که باید پول دریافت شده را دوباره تسلیم کنم؟

اگر معلومات غلط را با ما شریک بسازید، و نتوانید این سفر را بهمراه یک بل معتبر ثابت کنید، یا به طریق دیگری باعث شود که غرامت به شکل نادرست یا با یک مبلغ بسیار زیاد پرداخت شود، ممکن است شما مسئول پس دادن پول باشید.

من در مورد کمک مصارف رفت و برگشت و کمک مصارف نقل مکان شنیدهام. آیا این کمک مصارفها همچنان اعتبار دارند؟

نخیر، کمک‌مصارف سفر و کمک مصارف نقل مکان، دیگر وجود ندارند.

اسم من در حال حاضر از خدمات اداره کار حذف شده است، چی قسم میتوانم از طریق Mina sidor برای دریافت غرامت مصارف قبلی اقدام نمایم؟

درخواست غرامت از طریق Mina sidor برای شما ممکن نیست، چراکه شما دیگر در ادارۀ خدمات استخدامی راجستر نیستید. ذریعۀ نمبر 416‎0771-416 با ما به تماس شوید و ما به شما کمک خواهیم کرد.

در هنگام سفر با واسطۀ نقلیه شخصی خود، کمک مصارف افزایش پیدا می‌کند؟

دریافت غرامت از ادارۀ خدمات استخدامی در زمان سفر ذریعۀ واسطۀ نقلیه شخصی‌تان، 185 öre در هر کیلومتر محاسبه می‌شود. دریافت غرامت از ادارۀ کار نباید با بلند رفتن مالیات توسط اجنسی مالیاتی برای رفت و برگشت به کار، اشتباه گرفته شود.

سوالات خود را با چی کسی شریک بسازم؟

اگر سوالی دارید که جواب آن را در اینجا نمی‌بینید، لطفاً آزادانه با ما به تماس شوید. به آنها بگویید که قضیۀ شما مربوط به کمک‌ مصارف سفر می‌شود.