چنانچه بیشتر از 7 روز بیمار باشید

چنانچه بیشتر از هفت روز بیمار باشید و قادر به شرکت در فعالیت هایتان نیستید بایستی یک گواهی پزشک به ما تحویل دهید. صرفنظر از اینکه بصورت تمام وقت یا پاره وقت بیمار هستید بایستی گواهی پزشکی تحویل دهید.

گواهی پزشکی

برای آنکه پول خود را حفظ کنید بایستی گواهی پزشکی به ما. ارائه کنید. گواهی پزشکی باید نشان دهد که شما را نمی توانید در برنامه فعالیت خود شرکت کنید و تا چه حدی نمی توانید شرکت کنید. بخاطر داشته باشید که به دکترتان بگویید

  • که شما در یک برنامه فعالیت شرکت میکنید
  • اینکه در برنامه خود چه فعالیت هایی مانند فعالیت های جستجوی کار، دوره آموزشی بازار کار، کارآموزی، سوئدی برای مهاجران داری و
  • چند ساعت شما در برنامه شرکت دارید - اگر نمی دانید می توانید تعداد ساعات تخمینی/تقریبی بگویید
  • آنچه که بنظر خودتان نمی توانید به دلیل بیماری در برنامه انجام دهید.

درخواست پول از صندوق بیمه های اجتماعی

پول را از صندوق بیمه های اجتماعی درخواست کنید در تقاضانامه خود بنویسید کدام روزها مریض بوده و در برنامه خود شرکت نکرده اید. اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی درخواست پول در وبسایت صندوق بیمه‌های اجتماعی وجود دارد.

صندوق بیمه های اجتماعی (forsakringskassan.se)

گواهی پزشکی برای ما بفرستید

گواهی پزشکی را به اینجا بفرستید:

Arbetsförmedlingen
Läkarintyg
FE 8170
10767 Stockholm

 اگر به گواهی پزشکی نیاز دارید اطلاعات موجود در چهارخانه را به دکتر خود نشان دهید

خطاب به دکتر

بیمار در یک برنامه در اداره کاریابی شرکت می کند. از بیمار خواسته شده قبل از ملاقات با دکتر

  • اطلاعات مربوط به فعالیت های خود در برنامه
  • ابعاد برنامه
  • آنچه که بیمار بنظر خودش نمی تواند به دلیل بیماری در برنامه انجام دهد را از قبل آماده کند.

هنگامی که بیمار در برنامه یک شرکت می کند باید از گواهی پزشکی موسوم به AF00251 را استفاده کند.

این گواهی را می توانید از وبسایت arbetsformedlingen.se/varden دریافت کنید.

Till läkaren

Patienten deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen. Patienten är uppmanad att förbereda sig inför läkarbesöket med uppgifter om

  • aktiviteter i programmet
  • omfattning av programmet
  • vad patienten tror att hen inte kan göra i programmet på grund av sin sjukdom eller skada.

När patienten deltar i ett program ska du använda läkarintyg AF00251.

Du hittar intyget på arbetsformedlingen/varden

اگر شما بیش از 30 روز بیمار را بصورت تمام وقت بیمار باشید و ما نتوانیم برنامه شما را سازگار کنیم و شما اصلاً نتوانید در برنامه شرکت کنید، نام شما را از برنامه حذف می کنیم. شما می توانید از اولین روزی که از برنامه حذف می شوید، از صندوق بیمه اجتماعی حقوق ایام بیماری درخواست کنید. برای درخواست حقوق ایام بیماری بایستی از دکتر خود گواهی پزشکی مخصوص صندوق بیمه های اجتماعی را درخواست کنید و آنرا به صندوق بیمه های اجتماعی تحویل دهید.

صندوق بیمه های اجتماعی (forsakringskassan.se)

اگر در کنار برنامه خود کار می کنید و می خواهید حقوق بیماری یا حقوق ایام بیماری دریافت کنید بایستی از دکتر خود بخواهید که دو فقره گواهی مختلف برای شما صادر کند. یکی از این گواهی ها را بایستی به کارفرمای خود و دیگری را به ما تحویل دهید. علت این امر آنست که وقتی شما در یک برنامه شرکت می کنید یک گواهی پزشکی ویژه لازم است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آنچه که نیاز است با کارفرمای خود صحبت کنید.