کمک هزینه برای مخارج سفر جهت شرکت در مصاحبه استخدامی یا برنامه

اگر در شهر دیگری بغیر محل سکونت خود در این برنامه یا تحقیقات شرکت می کنید می توانید برای مخارج سفر و سکونت خود کمک هزینه دریافت کنید. اگر در یک برنامه یا تحقیقات در شهر دیگری شرکت می کنید نیز می توانید کمک هزینه دریافت کنید.

سفرهای مربوط به مصاحبه استخدامی

در موارد زیر می توانید برای مصاحبه استخدامی کمک هزینه بابت مخارج سفر و سکونت دریافت کنید

 • شما به سن 20 سالگی تمام رسیده اید و بیکار شده یا در خطر بیکار شدن قرار دارید
 • نزد ما بعنوان جویای کار نامنویسی کرده باشید
 • برای شما کار پیدا کردن در نزدیکی محل سکونت تان دشوار باشد
 • شما بایستی بتوانید نشان دهید که کارفرما شما را برای ملاقات با او دعوت کرده است.

ضمنا بایستی

ادارۀ کاریابی تشخیص داده باشد که این ملاقات برای آنکه شما استخدام شوید ضرورت دارد

 • آگهی استخدام بایستی در بانک فرصت های شغلی یا مشابه آن در کشور اتحادیه اروپا یا منطقۀ همکاریهای اقتصادی
 • اروپا که شما در آن جویای کار هستید درج شده باشد. آگهی کار می تواند در وبسایت Eures نیز درج شده باشد.

سفر برای شرکت در برنامه

در موارد زیر می توانید برای مصاحبه استخدامی کمک هزینه بابت مخارج سفر و سکونت دریافت کنید

 • در یکی از برنامه های ما نامنویسی کرده باشید
 • توانبخشی در جهت کار و شغل داشته باشید
 • قبل از آغاز یک برنامه در حال اجرای یک تحقیقات باشید
 • قبل از تصمیم گیری در مورد برنامه استقرار زندگی و کار به ما رفت و آمد کنید.

اگر در یکی از برنامه های ما در شهری شرکت می کنید که نمی توانید هر روز به آن سفر کرده و بازگردید می توانید بابت سکونت و مخارج اضافی بابت داشتن مسکن دوبل کمک هزینه دریافت کنید.

سفرم را چگونه رزرو کنم؟

 • بخاطر داشته باشید که قبل از رزرو سفر تان کمک هزینه درخواست کنید.
 • سپس ما در مورد کمک هزینه ای که شما از حق دریافت آن برخوردار هستید، تصمیم گیری می کنیم
 • ما می توانیم برای رزرو بلیت هواپیما در سراسر اتحادیه اروپا یا منطقۀ همکاریهای اقتصادی اروپا و بلیت قطار در سراسر اسکاندیناوی به شما کمک کنیم. سایر سفرها را خودتان رزرو می کنید
 • پس از سفرتان بابت مخارج احتمالی درخواست جبران می کنید. آسانترین راه برای اینکار از طریق خدمات الکترونیکی « درخواست پول جبرانی در Mina sidor است.

برای درخواست جبران مخارج خود اینطوری اقدام کنید

پول جبرانی را هر ماه در پایان ماه مربوطه درخواست می کنید. اینطوری عمل کنید:

 1. با شناسه الکترونیکی وارد Mina sidor بشوید.
 2. اگر ما تصمیم گرفته باشیم که شما از حق دریافت پول جبرانی برخوردار هستید، عنوان برای پول سفر درخواست کنید دیده می شود. اگر پولی برای درخواست نداشته باشید این عنوان دیده نمی شود.
 3. روی عنوان برای پول سفر درخواست کنید کلیک کرده و مشخصات خود را در خدمات الکترونیکی تکمیل کنید.
 4. وقتی فُرم را تکمیل کردید آنرا با شناسه الکترونیکی خود امضا کنید.

اگر کامپیوتر یا شناسه الکترونیکی ندارید

اگر به دلیلی نمی توانید پول جبرانی را بصورت دیجیتال درخواست کنید به ما با شماره تلفن 0771416416 زنگ بزنید.

چه مبلغ پول دریافت می کنم؟

 • برای سفرهای روزانه بابت آن بخش از مخارج سفر که از 600 کرون در ماه بیشتر شود، یا بابت هزینه ای که بیش از رفت و آمد روزانه در محل زندگی تان باشد، پول جبرانی دریافت می کنید.
 • بابت سفرهای مربوط به مصاحبه استخدامی حداکثر 2500 کرون دریافت می کنید.
 • اگر قبل از تصمیم گیری در مورد برنامۀ استقرار زندگی و کار بایستی به اداره ما رفت و آمد کنید بابت تمامی هزینه پول جبرانی دریافت می کنید.
 • شما می توانید بابت سکونت روزی 110 کرون، ولی حداکثر 2400 کرون در ماه دریافت کنید.

درخواست پول جبرانی برای سفر

پول خود را چگونه دریافت می کنم؟

سوئدبانک پرداخت ها را انجام می دهد. اگر یک حساب بانکی متصل به شماره شناسائی فردی خود دارید پول ها صرفنظر از اینکه در کدام بانکی حساب داشته باشید به حساب شما واریز می شوند. سوئدبانک یک اعلامیه با اطلاعات در مورد پرداخت نیز برای شما ارسال می کند.

اگر حساب بانکی ندارید برگ پرداخت پول را با پُست دریافت می کنید.

من یک برگ پرداخت پول دریافت کرده ام - آیا می توام آنرا به حساب خود واریز کنم؟

اگر یک برگ پرداخت برای شما ارسال شده ولی بجای آن می خواهید که دفعۀ بعد پول ها به حساب بانکی تان واریز شوند بایستی با سوئدبانک تماس بگیرید. شما می توانید حساب خود را از طریق وبسایت سوئدبانک ثبت کنید.

حساب بانکی خود را در فهرست حساب های سوئدبانک ثبت کنید

اگر با ماشین خودم سفر می کنم چکار بایستی بکنم؟

وقتی برای مخارج خود پول جبرانی درخواست می کنید بایستی تعداد روزهای سفر را بنویسید. هر سفر روزانه شامل رفت و آمد به خانه است. لازم نیست قبض های پرداخت بنزین را ارسال کنید.

من دارای نقصان کارکردی بوده و به همراهی یک راهنما نیاز دارم. آیا فرد راهنمای من هم می تواند پول دریافت کند؟

اگر برای سفرهای خود به همراهی یک راهنما نیاز دارید، فرد راهنمای شما می تواند بابت مخارج سفر، دوری از مرکز، هزینه سکونت و درآمد کاری از دست رفته پول جبرانی دریافت کند.