کمک هزینه برای مخارج سفر جهت شرکت در مصاحبه استخدامی یا برنامه

اگر در مکانی غیر از محل سکونت خود در مصاحبه شغلی شرکت کنید، میتوانید خواستار کمکهزینه برای هزینههای سفر و اسکان شوید. اگر در مکان دیگری در یک برنامه یا تحقیق شرکت کنید، باز هم میتوانید خواستار کمکهزینه برای هزینههای مرتبط شوید. لازم است که پیش از سفر با Arbetsförmedlingen تماس بگیرید و اطلاعات بیشتر را دریافت کنید.

کمکهزینه سفر مربوط به مصاحبه شغلی

در صورت شرکت در مصاحبه شغلی، اگر همه شرایط زیر را داشته باشید، می‌توانید درخواست کمک‌هزینه برای هزینه‌های سفر و اسکان ارائه نمایید.

شما

 • حداقل 20 ساله باشید، و بیکار باشید یا در معرض از دست دادن شغل قرار گرفته باشید
 • به‌عنوان متقاضی کار، نزد ما ثبت‌نام کرده باشید
 • یافتن کار در نزدیکی محل سکونت شما مشکل باشد
 • بتوانید ثابت کنید که کارفرما شما را برای مصاحبه دعوت کرده است.

ضمناً،

 • تصمیم‌گیری درباره ضروری بودن سفر برای یافتن کار بر عهده ما خواهد بود
 • فرصت شغلی در Platsbanken یا پایگاه‌داده مشابه در هریک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا EEA که در آن در جستجوی کار هستید، وجود داشته باشد. فرصت شغلی در وب‌سایت Eures نیز ثبت شده باشد.

H3

تصمیم‌گیری و ثبت‌نام به این صورت خواهد بود

 1. پیش از سفر، باید با «اداره کار» به شماره 416‎0771-416 تماس بگیرید. لازم است که حداقل دو روز پیش از سفر در محدوده سوئد و حداقل چهار روز پیش از سفر در محدوده اتحادیه اروپا/EEA با ما تماس بگیرید.
 2. ما تصمیم می‌گیریم که آیا شما همه شرایط لازم را برآورده می‌کنید یا خیر. بدین‌ترتیب مشخص می‌شود که آیا واجدشرایط دریافت کمک هستید یا خیر.
 3. سپس، می‌توانیم برای شما بلیت هواپیما در محدوده اتحادیه اروپا یا EEA، و بلیت قطار در محدوده سوئد، دانمارک و نروژ رزرو کنیم. البته، خود شما نیز می‌توانید بلیت رزرو کنید و بعداً هزینه‌های مرتبط را از ما مطالبه نمایید.

مبلغ کمک‌هزینه سفر چقدر است؟

کمک‌هزینه سفر و اسکان حداکثر 2,500 کرون است.

کمکهزینه سفر در مدت شرکت در برنامه

بابت سفر به مکانی خارج از محدوده رفت‌ و آمد معمول، ممکن است کمک‌هزینه به شما تعلق بگیرد؛ اگر شرایط زیر را داشته باشید

 • در یکی از برنامه‌های ما ثبت‌نام کرده باشید
 • خدمات توانبخشی مبتنی بر زندگی کاری دریافت می‌کنید
 • پیش از شرکت در برنامه، مشمول آزمون‌های مرتبط شوید.

امکان پرداخت کمک‌هزینه بابت سفرهای روزانه یا سفر بازگشت، و نیز برخی وجوه جبرانی مربوط به اسکان و هزینه‌های اضافی اسکان دو-نفره نیز وجود دارد. اگر برنامه یا آزمون بیش از 30 روز طول بکشد، هر ماه یک نوبت کمک‌هزینه سفر به خانه نیز به شما تعلق می‌گیرد.

اگر سفر به/از دفتر ما پیش از صدور رأی ما درباره برنامه تثبیت ضروری باشد، ممکن است کمک‌هزینه به شما تعلق بگیرد.

تصمیم‌گیری و ثبت‌نام به این صورت خواهد بود

دفتر کاریابی باید پیش از سفر شما تصمیم بگیرد که آیا شما واجدشرایط دریافت کمک‌هزینه سفر هستید یا خیر. برای این که بدانید آیا واجد شرایط دریافت کمک‌هزینه سفر هستید یا خیر، با416 ‎0771-416 تماس بگیرید و راهنمایی بخواهید.

مبلغ کمک‌هزینه سفر چقدر است؟

 • بابت سفرهای روزانه، کمک‌هزینه‌ای برای جبران آن بخش از هزینه‌های سفر که از 600 کرون در ماه فراتر می‌رود، یا برای جبران هزینه‌های مازاد بر هزینه سفرهای معمول روزانه در محدوده محل سکونت، به شما تعلق می‌گیرد.
 • کمک‌هزینه روزانه مسکن 110 کرون است. البته مجموع آن از 2400 کرون در ماه بیشتر نمی‌شود. بابت سفر مربوط به شروع برنامه و سفر پایان برنامه، و نیز یک نوبت سفر بازگشت در هر ماه، کمک‌هزینه به شما پرداخت می‌شود.
 • اگر سفر به/از دفتر ما پیش از صدور رای ما درباره برنامه تثبیت ضروری باشد، کل هزینه تحمیل‌شده به شما جبران می‌شود.

روش ارائه درخواست جبران هزینه

ارائه درخواست کمک‌هزینه باید پس از تحمیل هزینه صورت بگیرد.

برای این کار:

 1. با شناسه الکترونیکی (مثلاً شناسه بانک آی دی) وارد «صفحات من» (Mina sidor) شوید.
 2. اگر شما را واجد شرایط دریافت کمک‌هزینه تشخیص داده باشیم، گزینه « Ersättning för resa» نمایش داده می‌شود. اگر درباره صلاحیت شما برای بهره‌مندی از کمک‌هزینه تصمیمی نگرفته باشیم، این گزینه ظاهر نمی‌شود.
 3. روی « Ersättning för resa» کلیک کنید و مشخصات خود را طبق دستورالعمل‌های سرویس دیجیتال وارد کنید.
 4. در پایان کار، امضای الکترونیکی خود را درج کنید.

اگر رایانه یا شناسه الکترونیکی ندارید

اگر، به هر دلیل، نتوانید درخواست جبران هزینه را به روش دیجیتالی ارائه کنید، باید با ‎0771-416 416 تماس بگیرید.

پرسشها و پاسخهای متداول

چگونه برای دریافت کمکهزینه سفر با خودرو شخصی درخواست بدهم؟

اگر اجازه سفر با خودرو شخصی به شما داده شده باشد، می‌توانید بعداً خواستار جبران هزینه‌های مرتبط شوید. ارائه رسید ضروری نیست.

اگر اجازه سفر در مدت شرکت در برنامه را دریافت کرده باشید، فقط هزینه‌های مربوط به روزهای سفر به/از محل برگزاری به شما بازپرداخت می‌شود. ارائه درخواست جبران هزینه سفر با خودرو شخصی یک ماه پس از سفر(ها) و با وارد کردن روزهای سفر صورت می‌گیرد. یک روز سفر متناظر با یک سفر رفت و برگشت است.

هنگام ارائه درخواست جبران هزینه سفر با وسایل حملونقل عمومی، چه زمانی را باید ذکر کنم؟

ماه شروع همان ماه اولین سفر(ها) خواهد بود. دوره زمانی باید همان ماهی باشد که در « Mina sidor» ظاهر می‌شود.

اگر کارت دوره شما بیش از یک ماه اعتبار دارد، بازه زمانی شامل نخستین روز اعتبار کارت دوره تا آخرین روز اعتبار کارت دوره را وارد کنید.

در چه صورتی باید رسیدها را ذخیره کنم؟

اگر خودتان هزینه سفر یا اسکان را پرداخت کرده باشید، باید رسیدهای اثبات هزینه را نگه دارید. هنگام ارائه درخواست جبران هزینه باید رسیدها را پیوست کنید. تاریخ خرید، دوره اعتبار و مبلغ پرداخت‌شده باید روی رسید درج شده باشد.

چه زمانی پول میپردازید؟

برای این که بتوانیم هزینه شما را بازپرداخت کنیم، باید ابتدا درخواست بازپرداخت هزینه را ارائه کنید. پرداخت پول بر اساس این درخواست انجام می‌گیرد. این پول معمولاً ظرف پنج روز کاری پرداخت می‌شود. اگر مدارک مکمل بیشتری برای درخواست لازم باشد، احتمالاً پرداخت پول زمان بیشتری می‌برد.

چگونه پولم را دریافت کنم؟

Swedbank امور پرداخت را مدیریت می‌کند. اگر دارای حساب بانکی متصل به شماره تأمین اجتماعی باشید، پول شما، صرف‌نظر از نام بانک شما، به آن حساب واریز می‌شود. Swedbank اطلاعات پرداخت را از طریق پیام به شما ارسال می‌کند.

اگر حساب بانکی نداشته باشید، کارت پرداخت با پست برای شما ارسال می‌شود.

اگر کارت پرداخت را دریافت کرده باشید ولی مایل باشید که پرداخت بعدی به حساب بانکی شما صورت بگیرد، باید با Swedbank تماس بگیرید. امکان ثبت حساب در وب‌سایت Swedbank وجود دارد.

تاریخ پرداخت مندرج در سرویس دیجیتال « Ersättning för resa » در « Mina sidor» همان روزی است که ما پول را پرداخت می‌کنیم. پس از آن، ممکن است انتقال پول به حساب شما یا کارت پرداخت شما چند روز طول بکشد.

آیا شخص همراه من نیز پول دریافت میکند؟

بله، اگر لازم باشد که شخصی شما را در سفرها همراهی کند، آن شخص نیز بابت هزینه‌های سفر، کمک‌هزینه، مخارج اسکان و درآمد از‌دست‌رفته پول دریافت می‌کند.

چرا به من اعلام شده است که باید پول دریافتشده را بازگردانم؟

اگر اطلاعات نادرست به ما ارائه کنید، نتوانید سفر خود را با رسید معتبر ثابت کنید، یا باعث شوید که کمک‌هزینه بر مبنای نادرست یا به مبلغ بیش‌از‌حد پرداخت شود، ممکن است ملزم به بازگرداندن کمک‌هزینه شوید.

من چیزهایی درباره کمکهزینه سفر و کمکهزینه جابجایی شنیدهام. آیا این یارانهها هنوز برقرار است؟

خیر، کمک‌هزینه سفر و کمک‌هزینه جابجایی دیگر وجود ندارند.

اسم من از «اداره کار» حذف شده است. چگونه باید برای ارائه درخواست جبران هزینه از طریق « Mina sidor» اقدام کنم؟

از‌آنجا‌که دیگر مشمول خدمات «اداره کار» نیستید، دیگر نمی‌توانید درخواست جبران هزینه را از طریق « Mina sidor» ارائه کنید. با ‎0771-416 416 تماس بگیرید و از ما راهنمایی بخواهید.

آیا مبلغ کمکهزینه بابت سفر با خودرو شخصی باید افزایش یابد؟

مبلغ کمک‌هزینه «اداره کار» برای سفر با خودرو شخصی همچنان 185 öre به‌ازای هر کیلومتر است. مبلغ کمک‌هزینه «اداره کار» را با افزایش میزان کسر مالیات سفر به/از محل کار که «اداره مالیات» در نظر گرفته است، اشتباه نگیرید.

پرسشهای خود را با چه کسی در میان بگذارم؟

اگر پرسشی دارید که پاسخ آن را اینجا نمی‌بینید، حتماً با ما تماس بگیرید. به آنها بگویید که پرسش شما به کمک‌هزینه سفر مربوط می‌شود.