Funktioner för tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

Här finns funktioner du kan använda för att få webbplatsen mer tillgänglig, beroende på vilket behov du har.

Lyssna istället för att läsa

Webbplatsen arbetsformedlingen.se använder en lyssnafunktion så att du kan lyssna på alla texter på webbsidan. Lyssnafunktionen är till för dig som hellre lyssnar än läser. Den fungerar både på datorn och i mobilen.

Du kan lyssna på webbplatsens texter och pdf-dokument. Du kan dessutom spara uppläst tal som en ljudfil (mp3-fil), förstora text, använda läslinjal eller skärma av delar av texten för att det ska bli lättare för dig att hålla fokus på det du läser.

Peka och läs

När ikonen med fingret är markerad läser Talande Webb upp texten du pekar på, samtidigt som texten markeras och du får en visuell återkoppling.

Markera och läs

När ikonen med fingret inte är markerad markerar du först den text du vill få uppläst och sedan klickar du på play-knappen. Den här funktionen fungerar bäst vid långa texter.

Spara till mp3

Du kan välja att spara text som en ljudfil (mp3). Markera den text du vill spara och klicka på ikonen. Du får då döpa filen och spara den på din dator. Den här funktionen är praktisk när du vill du läsa en längre text på bussen på vägen hem eller repetera informationen flera gånger, utan att vara uppkopplad mot internet.

Nedtoning, läslinjal

Den här funktionen hjälper dig att hålla koncentrationen på det du läser. Du kan antingen använda en läslinjal eller så väljer du att en smal remsa av skärmen syns tydligt medan resten är nedtonat.

Textförstoring

Här väljer du om texten ska förstoras vid uppläsning. En textremsa visas överst på sidan.

Gör dina personliga inställningar

Inställningarna sparas automatiskt för den webbplats som du besöker.

Du kan välja:

  • den färg som passar dig bäst, den markerade texten ändrar då färg
  • vilken hastighet du vill ha på uppläsningen
  • om du vill ha läslinjal eller om du vill att skärmen tonas ned
  • vilken storlek du vill ha på läslinjalen eller nedtoningen
  • vilken färg du vill ha på läslinjalen eller nedtoningen
  • den styrka som passar dig bäst på läslinjalen och nedtoningen
  • vilken storlek du vill ha på textremsan
  • om du vill att Talande webb ska säga till när texten är länkad
  • vilket ord som Talande webb ska använda när texten är länkad
  • om Talande webb alltid ska fråga dig om du vill få pdf-dokumentet uppläst, eller om pdf-dokument alltid ska läsas upp utan att Talande webb frågar dig först.

Information på teckenspråk

På vår webbplats finns information på teckenspråk. Du hittar filmerna i menyn och i sidfoten.

Information på teckenspråk

Förstora med zoom-funktion

Du kan förstora webbsidan genom att ändra zoom-nivån. Det gör du på olika sätt beroende på vilken webbläsare du använder, och beroende på om du använder dator, mobiltelefon eller surfplatta. I många webbläsare finns en inbyggd zoom-funktion i webbläsarens meny. Du kan zooma genom att hålla ner CTRL-tangenten och rulla på mushjulet eller om det är en pekskärm kan du nypa med fingrarna på skärmen.

Så här använder du förstoringen på olika datorer och mobiltelefoner

Alternativa format

Du kan beställa informationsmaterial i alternativa format, som till exempel Daisy eller punktskrift.

Beställ informationsmaterial i alternativa format


Format du önskar för din beställning * (obligatorisk)
Format du önskar för din beställning

Vi behöver registrera dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska återkoppla till dig. * (obligatorisk)
Vi behöver registrera dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska återkoppla till dig.

Tillgänglighet i våra lokaler

Innan du besöker oss kan du ta reda på hur lokalens tillgänglighet är på den arbetsförmedling du ska besöka.

Hitta din arbetsförmedling

Tillgänglighetsredogörelser för våra webbplatser och digitala tjänster

Vi redogör vilka brister det finns i tillgänglighet för Arbetsförmedlingens webbplatser och digitala tjänster samt hur vi planerar att åtgärda dem. Du kan också kontakta oss om du upptäcker fler brister eller tycker att vi inte uppfyller lagen.

Tillgänglighetsredogörelse för Arbetsförmedlingen