AMSFS 2007:43

Upphävande av AMS föreskrifter för länsarbetsnämnderna om verksamhetsplanering, prognosverksamhet och statistik.

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.

AMSFS 2007:43, upphävande (pdf, 15 kB)