AMSFS 2007:33

Upphävande av (AMSFS 2003:10) allmänna råd om tillämpningen av lagen (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen.

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen.

AMSFS 2007:33, upphävande Pdf, 16 kB.