AMSFS 2002:11

Upphävd genom föreskrift (AFFS 2021:2) behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Beskrivning

Arbetsförmedlingens föreskrifter (AMSFS 2002:11 ) upphör att gälla den 31 augusti 2021. De äldre föreskrifter om koder för uppgifter om medborgarskap som en arbetssökande fått före den 1 september 2021 ska gälla.

Arbetsförmedlingen kommer ha föreskriften publicerad under en övergångsperiod.

Ladda ner