Analyser och prognoser

Varje år tar Arbetsförmedlingen fram en rad olika analyser, prognoser och redovisningar. Prognosarbetet är underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och prognosen Var finns jobben?

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Gävleborg

  600 nya jobb i Gävleborg under 2019

  Konjunkturen är fortsatt stark i Gävleborgs län och företagen har goda förväntningar på ökad efterfrågan. Samtidigt är det stor brist på arbetskraft och kompetens inom alla sektorer. Det visar Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2019.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Halland

  Tillväxten lite svagare i Halland 2019

  I höst har Arbetsförmedlingen intervjuat 430 arbetsgivare i Halland hur deser på efterfrågan på varor, tjänster och tillgången på arbetskraft. Arbetsmarknaden i länet  är fortsatt ljus och sysselsättningen bedöms öka med cirka 2 000 personer under 2018 och 1 500 personer under 2019.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Jämtland

  500 nya jobb i Jämtlands län 2019  

  Arbetsmarknaden i Jämtlands län är fortsatt stabil och företagen har stark tilltro på framtiden. Stämningsläget är positivt, särskilt inom hotell och restaurang, transport och finansiella tjänster. Det visar Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2019.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Jönköping

  1 800 fler jobb i Jönköpings län nästa år  

  Arbetsmarknaden i Jönköpings län är stark och fortsätter att växa under 2019. Jobbtillväxten är bred, och fler jobb skapas både inom den privata och offentliga tjänstesektorn, liksom inom bygg och industri. Däremot minskar sysselsättningen något inom jord- och skogsbruk. Det visar Arbetsförmedlingens prognos för 2019.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Kalmar

  700 fler jobb i Kalmars län 2019  

  Arbetsmarknaden i Kalmar län fortsätter att växa nästa år. Dock något långsammare än i år, då antalet fler jobb bedöms bli 1 200. En förklaring till dämpningen är att arbetsgivaren får svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Det visar Arbetsförmedlingens prognos för 2019.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Kalmar

  Positiva arbetsgivare i Kalmar län, men fortsatt kompetensbrist

  Arbetsförmedlingens nya prognos för 2018–2019 visar på en fortsatt stark konjunktur i Jönköpings län. Jobben blir fler samtidigt som arbetsgivarnas rekryteringsproblem tilltar. Nyanländ arbetskraft och vägledning till studier kan vara bidragande lösningar.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Kronoberg

  2000 nya jobb i Kronobergs län trots lägre efterfrågan  

  Arbetsförmedlingens nya arbetsmarknadsprognos visar att privata arbetsgivare i Kronobergs län ser ljust på framtiden trots viss minskning av efterfrågan på varor och tjänster. Majoriteten av Kronobergs arbetsgivare planerar att anställa det kommande året, men rekryteringsplanerna hämmas av personalbristen inom både privata sektorn och offentliga tjänster.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Skåne

  19 500 nya jobb i Skåne, men viss inbromsning väntas nästa år  

  I år och 2019 skapas 19 500 nya jobb i Skåne enligt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos, vilket är något färre jämfört med vårens prognos. Länets arbetsgivare är dock optimistiska kring efterfrågan på varor och tjänster och två av fem planerar att anställa.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Skåne

  22 000 nya jobb i Skåne, lägre arbetslöshet och fortsatt kompetensbrist

  Under 2018 och 2019 skapas 22 000 nya jobb i Skåne enligt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos. Framtidstron hos Skånes arbetsgivare är i ett historiskt perspektiv mycket stor.  Flest nya jobb kommer inom barnomsorg, grundskola, byggverksamhet samt finansiell verksamhet och företagstjänster.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Stockholm

  Tio år av tillväxt och sysselsättning i Stockholms län  

  Det är fortsatt god arbetsmarknad i länet och sysselsättningen väntas öka med 42 000 personer 2018-2019. Samtidigt sjunker arbetslösheten, men i långsammare takt.


Yrkeskompassen

En vägledningstjänst som visar framtidsutsikter för cirka 200 yrken. Den vänder sig främst till dig som:      

 • behöver stöd i ditt yrkesval      
 • arbetar med vägledning

Till Yrkeskompassen

Jobbmöjligheter per län

Broschyren Jobbmöjligheter publiceras per län och beskriver på ett översiktligt sätt yrkesprognoserna för respektive län.

Jobbmöjligheter per län