Pressmeddelande, 05 oktober 2020

Fler går till jobb och studier

Allt fler lämnar Arbetsförmedlingen för jobb. Det gäller främst dem som står nära arbetsmarknaden. De som saknar utbildning har ett svårare utgångsläge.

Mellan 28 september och 4 oktober varslades 942 personer om uppsägning. Totalt har nu 103 096 personer varslats sedan början av mars.

Den gångna veckan skrev 12 790 personer in sig som arbetssökande. Det är fler jämfört med föregående vecka. Samtidigt lämnar fortsatt något fler Arbetsförmedlingen för arbete och utbildning vilket innebär att arbetslösheten ligger kvar på 9,0 procent.

Förutom mot dem som redan före krisen var arbetslösa, har krisen slagit särskilt hårt mot dem som är nya på arbetsmarknaden, varav av många är unga och utrikes födda. Flera av de branscher som drabbats hårdast är också branscher där många som är nya på arbetsmarknaden får sitt första jobb.

– När efterfrågan på arbetskraft går upp igen är det i första hand personer med kort arbetslöshetstid, tidigare arbetslivserfarenhet och gymnasieutbildning som först lämnar arbetslösheten, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Den enskilt viktigaste faktorn för varaktig etablering på arbetsmarknaden är en gymnasieutbildning. Bland utrikes födda som är inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen saknar 43 procent en gymnasieutbildning, vilket kan jämföras med 18 procent bland inrikes födda.

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-10-04, per län

1 mars –4 oktober 2020
Stockholms län 50 531
Uppsala län 1 318
Södermanlands län 1 612
Östergötlands län 3 228
Jönköpings län 3 397
Kronobergs län 752
Kalmar län 1 926
Gotlands län 274
Blekinge län 618
Skåne län 6 342
Hallands län 1 656
Västra Götalands län 18 785
Värmlands län 1 137
Örebro län 1 560
Västmanlands län 1 267
Dalarnas län 1 487
Gävleborgs län 1 903
Västernorrlands län 1 364
Jämtlands län 742
Västerbottens län 1 063
Norrbottens län 1 838
Ingen uppgift 296
Riket 103 096

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-11 till 2020-10-04, per näringsgren

Näringsgren 1 mars – 4 oktober 2020
Jordbruk, skogsbruk och fiske 38
Utvinning av mineral 0
Tillverkning 16 060
Försörjning av el, gas, värme och kyla 13
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 630
Byggverksamhet 5 676
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 10 607
Transport och magasinering 12 112
Hotell- och restaurangverksamhet 19 079
Informations- och kommunikationsverksamhet 5 066
Finans- och försäkringsverksamhet 563
Fastighetsverksamhet 309
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 7 590
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 14 775
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 39
Utbildning 1 396
Vård och omsorg; sociala tjänster 2 068
Kultur, nöje och fritid 5 785
Annan serviceverksamhet 1 290
Uppgift saknas 0
Summa 103 096

Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.

Veckostatistiken, inklusive varsel, publiceras nästa gång måndag 12 oktober kl. 12.00.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Varsel 2020 och mer statistik på vecko- och månadsbasis

Varselstatistik 1992–2019Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

Mer information

Bilaga-20201004