Pressmeddelande, 22 juni 2020

Arbetslösheten ökar snabbt bland unga

Antalet nyinskrivna fortsatte att öka förra veckan och arbetslösheten är nu 8,9 procent. Särskilt snabbt ökar den bland ungdomar.

Mellan 15 och 21 juni skrev 15 753 personer in sig som arbetssökande, 5 999 fler än samma period förra året. Totalt är 462 526 personer inskrivna arbetslösa. Det motsvarar 8,9 procents arbetslöshet. Särskilt snabbt ökar arbetslösheten bland unga, den är nu 12,9 procent. Förra veckan var 69 794 ungdomar 18–24 år inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, jämfört med 43 754 samma vecka förra året. Ungdomsarbetslösheten väntas fortsätta öka framöver.

– Vår bedömning är att arbetslösheten bland unga kommer ligga på 13 procent i år och strax över 15 procent år 2021, säger Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. 

Föregående vecka varslades 3 648 personer om uppsägning, varav flest inom industrin. Totalt har 86 493 personer varslats om uppsägning sedan början av mars.

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-06-21, per län

1 mars – 21 juni 2020
Stockholms län 43 219
Uppsala län 1 018
Södermanlands län 1 511
Östergötlands län 2 937
Jönköpings län 2 889
Kronobergs län 644
Kalmar län 1 177
Gotlands län 269
Blekinge län 443
Skåne län 5 337
Hallands län 1 379
Västra Götalands län 15 601
Värmlands län 976
Örebro län 1 380
Västmanlands län 1 022
Dalarnas län 1 388
Gävleborgs län 1 591
Västernorrlands län 377
Jämtlands län 690
Västerbottens län 806
Norrbottens län 1 558
Ingen uppgift 281
Riket 86 493
 

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-11 till 2020-06-21, per näringsgren

Näringsgren 1 mars – 21 juni 2020
Jordbruk, skogsbruk och fiske 38
Utvinning av mineral 0
Tillverkning 12 201
Försörjning av el, gas, värme och kyla 0
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 589
Byggverksamhet 3 419
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 8 628
Transport och magasinering 10 489
Hotell- och restaurangverksamhet 17 969
Informations- och kommunikationsverksamhet 4 553
Finans- och försäkringsverksamhet 540
Fastighetsverksamhet 211
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 6 253
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 12 683
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 14
Utbildning 1 192
Vård och omsorg; sociala tjänster 1 290
Kultur, nöje och fritid 5 183
Annan serviceverksamhet 1 241
Uppgift saknas 0
Summa 86 493
 

Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.

Veckostatistiken, inklusive varsel, publiceras nästa gång måndag 29 juni kl. 12.00. Det blir det sista planerade pressutskicket, sedan publiceras uppgifterna endast på vår hemsida.

Varsel 2020 och mer statistik på vecko- och månadsbasis

Varselstatistik 1992–2019

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistikKontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

Mer information

Bilaga-20200621