Pressmeddelande, 14 april 2020

Allvarligt läge på arbetsmarknaden

Den pågående pandemin har fortsatt stark påverkan på den svenska arbetsmarknaden med höga varseltal och ett stigande antal nyinskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. –  Läget på arbetsmarknaden är allvarligt och fortsätter utvecklingen kan vi nå en topp under sommaren med runt 10 procent inskrivna arbetslösa, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Under den senaste veckan, 6 – 12 april, har 6 600 personer blivit varslade om uppsägning. Under perioden 1 mars – 12 april har Arbetsförmedlingen registrerat totalt 56 133 personer som varslade om uppsägning. Den vecka då flest varsel registrerades var mellan den 23 – 29 mars då antalet personer berörda av varsel uppgick till 18 433.

– Även om antalet varsel den senaste veckan ligger lägre än veckorna innan så är antalet nästan dubbelt så många som hela april månad förra året, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Liksom tidigare veckor finns flest personer berörda av varsel om uppsägning inom hotell- och restaurang, bemanning och handel. Men effekterna sprider sig och industrin har under den senaste veckan tagit en större andel. 

Antalet nyinskrivna arbetslösa fortsätter att öka. Mellan den 6 och 12 april har 13 835 personer skrivit in sig som arbetslösa vilket är 7 861 fler än samma vecka 2019 då det var 5 974.

Under perioden 1 mars – 12 april skrev 82 255 personer in sig som arbetslösa på Arbetsförmedlingen vilket är dubbelt så många som under samma period 2019.

–  Läget på arbetsmarknaden är allvarligt och fortsätter utvecklingen kan vi nå en topp under sommaren med runt 10 procent inskrivna arbetslösa, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

 

Korttidsarbete (tidigare korttidpermittering)
Företag som väljer korttidsarbete för sina anställda ska ansöka om detta hos Tillväxtverket. Arbetsgivare är inte skyldiga att varsla om korttidsarbete till Arbetsförmedlingen.

Tillväxtverkets information om korttidsarbete

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-04-12, per län

1 mars - 12 april 2020

Stockholms län 29 667
Uppsala län 709
Södermanlands län 786
Östergötlands län 1 798
Jönköpings län 2 004
Kronobergs län 376
Kalmar län 540
Gotlands län 169
Blekinge län 345
Skåne län 3 680
Hallands län 1 180
Västra Götalands län 9 160
Värmlands län 801
Örebro län 457
Västmanlands län 520
Dalarnas län 1 069
Gävleborgs län 768
Västernorrlands län 277
Jämtlands län 447
Västerbottens län 376
Norrbottens län 827
Ingen uppgift 177
Riket 56 133

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-04-12, per näringsgren
 

Näringsgren

1 mars - 12 april 2020
Jordbruk, skogsbruk och fiske 38
Utvinning av mineral 0
Tillverkning 4 289
Försörjning av el, gas, värme och kyla 0
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 562
Byggverksamhet 2 058
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 5 968
Transport och magasinering 4 779
Hotell- och restaurangverksamhet 15 619
Informations- och kommunikationsverksamhet 2 431
Finans- och försäkringsverksamhet 431
Fastighetsverksamhet 118
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3 364
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 10 050
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 9
Utbildning 706
Vård och omsorg; sociala tjänster 778
Kultur, nöje och fritid 3 885
Annan serviceverksamhet 1 048
Uppgift saknas 0
Summa 56 133

Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.

Veckostatistiken inklusive varselstatistik publiceras nästa gång måndagen den 20 april kl 12:00.

Mer statistik

Varsel 2020

Varselstatistik 1992-2019

Mer statistik på vecko- och månadsbasis

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00
press@arbetsformedlingen.se

Mer information

Bilaga PM 20200414