Pressmeddelande, 29 juni 2020

Arbetslösheten fortsätter att stiga

Antalet nyinskrivna fortsatte att öka förra veckan och arbetslösheten är nu 9 procent.

Mellan 22 och 28 juni skrev 11 576 personer in sig som arbetssökande, 4 179 fler än samma period förra året. Totalt är 465 051 personer inskrivna arbetslösa. Det motsvarar 9 procents arbetslöshet.

– Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen bedöms att fortsätta öka för att nå över 600 000 inskrivna arbetslösa i början av 2021. Därefter väntas antalet börja minska i långsam takt, säger Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Föregående vecka varslades 1 915 personer om uppsägning, totalt har 88 408 personer varslats om uppsägning sedan början av mars, vecka 10 till och med vecka 26.

 

Veckostatistiken, inklusive varsel, publiceras nästa gång måndagen den 6 juli. Inget pressmeddelande skickas ut, i stället publiceras en kort notis här:

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-06-28, per län
1 mars – 28 juni 2020
Stockholms län 44 007
Uppsala län 1 018
Södermanlands län 1 511
Östergötlands län 2 967
Jönköpings län 2 897
Kronobergs län 644
Kalmar län 1 650
Gotlands län 274
Blekinge län 443
Skåne län 5 419
Hallands län 1 379
Västra Götalands län 16 012
Värmlands län 1 056
Örebro län 1 380
Västmanlands län 1 022
Dalarnas län 1 388
Gävleborgs län 1 613
Västernorrlands län 387
Jämtlands län 690
Västerbottens län 812
Norrbottens län 1 558
Ingen uppgift 281
Riket 88 408

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-11 till 2020-06-28, per näringsgren
 
Näringsgren 1 mars – 28 juni 2020
Jordbruk, skogsbruk och fiske 38
Utvinning av mineral 0
Tillverkning 12 679
Försörjning av el, gas, värme och kyla 0
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 589
Byggverksamhet 3 606
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 8 697
Transport och magasinering 10 590
Hotell- och restaurangverksamhet 18 115
Informations- och kommunikationsverksamhet 4 616
Finans- och försäkringsverksamhet 557
Fastighetsverksamhet 239
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 6 385
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 12 890
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 14
Utbildning 1 227
Vård och omsorg; sociala tjänster 1 297
Kultur, nöje och fritid 5 628
Annan serviceverksamhet 1 241
Uppgift saknas 0
Summa 88 408
Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.

Veckostatistiken, inklusive varsel, publiceras nästa gång måndagen den 6 juli. Inget pressmeddelande skickas ut, i stället publiceras en kort notis här:

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden

Antalet varslade per län hittas här:

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/statistik-och-analyser/statistik

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Varsel 2020 och mer statistik på vecko- och månadsbasis

Varselstatistik 1992–2019

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

Mer information

Bilaga-20200628