Europolinsats mot arbetslivskriminalitet

Publicerad: 2023-07-06

I slutet av juni deltog Arbetsförmedlingen i en myndighetsgemensam internationell insats mot arbetslivskriminalitet. Inspektionerna har lett till tolv nystartade utredningar.

En pizza på en pizzaspade.

Deltog vi 17 arbetsplatsinspektioner

Insatsen, som leddes av Europol, genomfördes under vecka 23 och 24. Arbetsförmedlingen har i uppdrag att tillsammans med flera andra myndigheter samverka i kampen mot regelöverträdelser, brottslighet och dåliga villkor i arbetslivet och deltog i insatsen tillsammans med Polisen och flera andra svenska myndigheter inom ramen för regeringsuppdraget mot arbetslivskriminalitet.

Totalt medverkade Arbetsförmedlingen vid 17 arbetsplatsinspektioner i syfte att kontrollera arbetsgivare med pågående arbetsgivarstöd. De arbetsplatser som myndigheten besökte var restauranger, bilverkstäder, nagelsalonger och hotell.

– Det här är i grunden en polisiär insats där urval av branscher och arbetsgivare görs utifrån givna prioriteringar. Vi kan endast kontrollera de arbetsgivare som får arbetsgivarstöd och bedömde att det var relevant och mest resurseffektivt för oss att delta vid dessa 17 arbetsplatser, säger Dennis Gustafsson, Arbetsförmedlingens samordnare för regeringsuppdraget mot arbetslivskriminalitet.

För tidigt att säga något om resultatet

Kontrollerna som gjordes under insatsen har lett till att Arbetsförmedlingen startat tolv utredningar där merparten avser beslut om lönestöd till arbetsgivare för att säkerställa att reglerna gällande lönestöd efterlevs.

– Vi har precis startat utredningarna så det är för tidigt att säga något om resultatet. Det är först när utredningarna är klara som vi vet utfallet av den här insatsen, exempelvis hur mycket felaktiga utbetalningar vi lyckats stoppa och kan återkräva, säger Dennis Gustafsson.

Fakta om insatsen

  • Insatsen skedde samordnat i realtid i fem länder och var samordnad från Europol och EMPACT (European Multidiciplinary Platform Against Criminal Threats).
  • Totalt deltog 32 länder och drygt 11 000 kontroller genomfördes.