Nytt center mot arbetslivskriminalitet

Publicerad: 2023-06-22

Flera myndigheter, däribland Arbetsförmedlingen, samverkar i kampen mot regelöverträdelser, brottslighet och dåliga villkor i arbetslivet. Nu har landets tredje center mot arbetslivskriminalitet öppnat i Norrköping.

I centret för arbetslivskriminalitet (AKC) jobbar flera myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen, tillsammans för att upptäcka felaktigheter hos arbetsgivare, som exempelvis svart arbetskraft, anställda som saknar rätt att arbeta i Sverige, farlig arbetsmiljö eller arbetskraft vars villkor utgör människohandel eller människoexploatering.

– Vi ser mycket positivt på att ytterligare ett center för arbetslivskriminalitet kommit på plats. Det är ett viktigt led i Arbetsförmedlingens arbete med att motverka att fatta beslut hos oseriösa aktörer och betala ut pengar till dem, och därmed också bidra till en stark och sund arbetsmarknad där arbetstagarna inte blir utnyttjade, säger Dennis Gustafsson, Arbetsförmedlingens samordnare i regeringsuppdraget mot arbetslivskriminalitet.

Navet i arbetet mot arbetslivskriminalitet

Myndigheternas uppdrag är att säkerställa att det finns resurser till åtgärder för att bekämpa arbetslivskriminalitet. Åtgärderna kan vara brottsförebyggande, administrativa, operativa eller lagförande. I centret, som ligger i polisens lokaler i Norrköping, ska myndighetsgemensamma kontroller planeras och analyseras. Kontrollerna sker sedan oanmälda vid arbetsplatser runt om i Östergötlands, Södermanlands och Jönköpings län.

Sedan tidigare finns två center mot arbetslivskriminalitet, i Umeå och Göteborg. Under 2023 ska ytterligare fyra center öppna på andra platser i landet.

Center mot arbetslivskriminalitet

  • Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet och i arbetet deltar förutom Arbetsförmedlingen även Polismyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Jämställdhetsmyndigheten.
  • Sedan 2018 har myndigheterna gjort cirka 9 000 gemensamma kontroller i Sverige. Det har bland annat lett till beslut om sanktionsavgifter på cirka 50 miljoner kronor. Men för att nå ännu bättre resultat behöver sekretessreglerna anpassas så att myndigheterna lättare kan byta information med varandra.

Relaterad information

Läs mer i det myndighetsgemensamma pressmeddelande som Polismyndigheten publicerat:

Center mot arbetslivskriminalitet startar i polisregion Öst - polisen.se