Kommunikationsinsats mot arbetslivskriminalitet

Publicerad: 2023-06-12

Låt oss stoppa att människor utnyttjas på jobbet. Det är huvudbudskapet i den kommunikationsinsats som Arbetsförmedlingen tillsammans med sex andra myndigheter lanserar måndag den 12 juni.

En anonym person i svart siluett

Syftet är att öka allmänhetens kunskap och påverka attityder till så kallad arbetslivskriminalitet. Arbetslivskriminalitet är när företag eller organisationer medvetet bryter mot regler i arbetslivet. Det leder till att människor utnyttjas, företag inte kan konkurrera på lika villkor och att skattepengar går till företag som inte har rätt till dem.

Filmer och annonser

Kommunikationsinsatsen består bland annat av filmer som syns i tv och sociala medier samt tidningsannonser som visar siluetten av arbetstagare som berättar om olika arbetssituationer där de utnyttjas.

I annonserna tar vi fasta på att lön i skuggsamhället ofta är något helt annat än i det vanliga samhället. Vi vänder på kvällspressens återkommande tema ”Vem tjänar mest i din kommun?” och pekar istället på ”Lönebotten i skuggsamhället. Vem tjänar minst i din kommun?”.

Stoppa kriminaliteten i arbetslivet

Du som vill bidra till att stoppa arbetslivskriminaliteten kan gå in på Arbetsmiljöverkets webb och ta del av tips på vad på vad du som konsument kan göra för att hitta schyssta företag när duska köpa en tjänst.

Stoppa arbetslivskriminalitet - Arbetsmiljöverket

Genomförs av flera myndigheter

Myndigheterna som står bakom kommunikationsinsatsen är: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Skatteverket.

Kommunikationsinsatsen är ett regeringsuppdrag och pågår till början av juli.